Tantsimine ja pillimehed Sörvemaal

Sellekorra jutustame entse-aa tantsimisest. Sii Sörvemaal olid egalaubased tansiöhtad moodis veel ähk oma neli-viiskümmend aastad tagasi. Tammeougu Mari keis külas mitmes pool – Järve külas Jaska Milvi juures, Salmel Kotke Peetri ning Saima pool ning Iidekülas Mägil, Luule ning Peetriga jutustamas, et tääda saaja, mismoodi nee tansiöhtad varasemal ajal sii Sörvemaal välja nägid. 

Teras Olev Mäebelt jutusdab entse aa talitsest elust

Timmi Helle ning Tammeougu Oliver keisid sellekorra sörvekeeltsete uudiste mikruhvooniga Mäebe külas vööraks Teras Olevil, et entse aa jäe ning lume asja piregeise uurida. Juttu tuli nii poisigeiste talispordist, ohtlikust löbust merejääl kui ülgepüigist.

Back to Top