Seltsi ettevõtmised

Fotograafia töötoad Sõrvemaal

Suvel 2019

Eestvedaja Elina Kostabi, abilised Tammeougu Mari, Tammeniidi Margus, osalejateks Sõrve pildistdamishuvilised lapsed, noored, täiskasvanud.

I töötuba toimub 26. – 27. juunil Salme kooli arvutiklassis.

Kahepäevane töötuba on esimene osa kolmeosalisest sarjast, kus keskendume dokumentaalfotograafiale. Õpime hea foto ja fotojutustuste tegemist.

Sõrulaste pildistamisõpet toetab pühendunud juhendamistööga Elina Kostabi, abiks on ka Salme Põhikool ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts


Ammuker ja Sörvemaa Sörmitsejad osalevad Baltica pärimuspeol Tallinnas

31. mai – 2. juuni 2019

Eestvedaja Tammeougu Mari, osalejaks muusikud Ammukerist ja Sörvemaa Sörmitsejatest.

Eesmärk: Osaleda Tallinnas toimuval pärimuspeol, vaadata teiste ja näidata enda isioma kultuuri. Esinesime 1. ja 2. juunil piirkonna laval nii laulu, pillimängu kui tantsuga ning viisime läbi hulga Sõrve pärimuskultuuri tutvustavaid õpitubasid (kedervarre ja oksakesega ketramine, käbapaadi oolestamine, köntadel kõndimine, kudumine). Kaasa võtsime ka lõngameistrid Sörve Villaveskist.

Sõrulaste Tallinna-reisi toetas Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.


Sõrulaste muusikaline reis Hiiumaale

9. – 10. märts 2019

Eestvedaja Tammeougu Mari, osalejaks muusikud Ammukerist ja Sörvemaa Sörmitsejatest.

Eesmärk: kohtuda Hiiumaa pärimusmuusikutega, esineda Baltica eelpeol Kärdlas 10. märtsil 2019. Kontsert õnnestus suurepäraselt. Hiidlased vihtusid tantsida nii sõrulaste pillimängu kui ka laulmise järele. Peale kontserti pidasime plaane edaspidiseks koostööks, vahetasime repertuaari ja musitseerisime koos hiidlastega.

Sõrulaste Hiiumaa-reisi toetas Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.


Sitsijökiomblemine – sitsist jakkide õmblemine

Talv – kevad 2019

Eestvedaja ja muuseumiuurija Tammeougu Mari, konstrueerija ja õmblemise juhendaja Lepigu Merike, õmblejaks Sõrve naised (enamasti Ammukerist, aga mitte ainult!).

Eesmärk: konstrueerida muuseumiesemete ja -fotode põhjal Sõrve sitsijökkide lõiked ning õmmelda omale jökid. Kevadeks õmblesime valmis 7 jökki, Merike jõudis omale lausa kaks tükki teha!

Sõrve naiste jökiõmblemist toetab oma pühendunud juhendamistööga Lepigu Merike (Merike Sepp, Saare Rätsep OÜ) ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.


Sõidutame Maakoori dirigendi Sõrvemaale

Sügis 2018 – suvi 2019

Eestvedaja Sõrve Maakoor, dirigent Anu Lepik.

Eesmärk: Sõrve Maakoor teeb oktoobrist 2018 kuni juunini 2019 vähemalt 12 proovitsüklit oma igapäevaselt Tartus elava dirigendi käe all. Tõsise töö tulemusena õpib Maakoor Anu Lepiku juhendamisel selgeks 2019. a üldlaulupeo repertuaari ning pääseb eduka ettelaulmise korral 4. – 7. juulil 2019 toimuvale laulu- ja tantsupeole Tallinnas.

Sõrulaste dirigendi Sõrvemaale sõidutamist ning Maakoori toetavad Kohaliku Omaalgatuse Programm, Saaremaa vald ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.


Pätitegu

Sügis 2018 – kevad 2019

Eestvedaja Vesikonna Katrina, juhendaja Annely Õun, kaasa lööb kümmekond vabatahtlikku.

Eesmärk: Pättide valmistamise oskuse taaselustamine Sõrves. Selleks viime läbi pättide valmistamise õpitoad, küsitleme pättide tegemist mäletavaid sõrulasi ja avaldame oma töö tulemusel saadud teadmised postitusena võrgulehel sörvemaa.ee. Jõuluks 2018 õmblesime valmis 14 paari pätte.

Sõrulaste pätitegu toetab MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts, Saaremaa vald ja Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.


Anseküla naiste rahvariiete kandmistarkus käeulatusse
Suvi 2018 – suvi 2019

Eestvedaja Tammeougu Mari, kaasa lööb enam kui 20 vabatahtlikku (loe meeskonnast lähemalt sellelt leheküljelt!).

Eesmärk: Anseküla rahvariiete kandmisoskuste parandamine ning kandmisjulguse suurendamine. Selleks valmistame ette ja teeme kõigile huvilistele üle interneti kättesaadavaks kirjeldused ja fotod Anseküla naiste rahvariiete korrektsest kandmisest. Kokku ilmub 14 artiklit koos fotode ja murdekeelse terminoloogiaga võrgulehel sörvemaa.ee ja iganädalased fotopostitused meie seltsi Facebook’i ja Instagram’i kontol.

Projekti “Anseküla naiste rahvariiete kandmistarkused käeulatusse – eeltööd” toetavad Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogramm “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019”, Saaremaa vald ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.


Sörvekeeltsed uudised

Alates oktoobrist 2015

Eestvedajad Tammeougu Mari ja Tammeniidi Margus, kaasa lööb seitse vabatahtlikku. Loe meist lähemalt siit!

Meie eesmärk on tõsta sõrulaste eneseteadlikkust, propageerida sõrve keeles kõnelemist ning anda Eestimaale teada, et Sõrvemaa on olemas. Viieminutilised Sõrve murdes raadiosaated kõlavad ERR Vikerraadio eetris kord kolme nädala tagant kolmapäeviti kell 18.30. Mõnel korral aastas teeme ka pikemaid saateid koos videoga. Sörvekeeltsete uudiste saateid saab järelkuulata ERR arhiivist ja võrgulehelt sörvemaa.ee.

Projekti “Sõrvekeelse raadiosaate tegemine” toetab Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogramm “Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019”, Saaremaa vald ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.


Aabitsategu

Jõulud 2008 – jõulud 2017

“Sörulase aabits”

Eestvedajad Tammeougu Mari, Jaagutooma Merle ja Vesikonna Katrina, kaasa lõi sadakond vabatahtlikku.

Meie eesmärk on Sõrvemaa ja sõrulaste põliskultuuri püsimajäämine. Selleks koostasime koos võimalikult paljude sõrulastega ülevaate meie isioma kultuuri algtõdedest – “Sörulase aabitsa”. Pea kümme aastat kestnud uurimine, õppimine, kirjutamine ja kogumine viis meid ka sihile. Aabits sai valmis 2017. aasta toomapäevaks.

Ettevõtmist on aastate jooksul toetanud: Anseküla Põllumeeste Selts, Eesti Kultuurkapital, LC Sõrve, Rahvakultuuri keskus, Salme Põhikool, Salme vald, Torgu vald, Saaremaa vald ning sajad sõrulased ning sõrulaste sõbrad läbi Hooandja ja kõikvõimalikul muul moel.

 

Suur attäh keikidele abilistele!

SPS ettevõtmistest saad lugeda meie tegevusülevaadetest: