Sörvemaa Pärimuse Seltsi 2023. aastalõpukõne

Outumüra. Lahingumüra. Liiklusemüra. Linnamüra. Massinamüra. Mooturimüra. Olmemüra. Valgusmüra. Tänavamüra. Vabrigumüra. Infumüra. Pörgumüra. Mürakahjustus. Müramüir. Mürarikas. Soukse nimekirja lövan Eesti öige-keeltsus-sana-raamadust, pannes otsingusse sana müra. Kääs on müra aeg.
Ood mürale!

Müra on segu ete-kenadest ning ete-santidest asjadest. Linnuloul – kihutav outu maanteel. Muusikalugu You Tube`s – Koubamaja reklaam. Tuli pliita all – led tuledes elendav arvudiekraan. Raamadulugu – Tik-Tokkis scrollimine. Mida änam on mürategijid, seda valjem müra ning aina udusemaks keik läheb. Löppuks äi kuule me änam mitte midad. Äi ema-isa, söhard-venda, söpra, teist inimest oma körrvas, loodust, maailma. Ning isiendid ko mitte. Oleme älbind.

Ma soovi, et meitel oleks rohkem rahu, rohkem tähele-panemist, kuulamist. Süviti minemist. Ma soovi seda keikidel uue-aasta-sooviks ning egapäiseks asjaks!

Mis väärtus on elul, täis müra? Umbest pinna peel sonkimine. Tühi virr-varr. Sasipundar. Limbusupp. Pudru ning kaapsud.

Seisa vagusi ning kuula! Vaada ümberkoutu ning nää. Ennast ning teissi. Silmast silma. Sanade, keha- ähk muusiga-keeles. Roni välja sellest mullist, kohe maailma müra meitid muljub. Roni välja ning oort kaub ärevus, jouedus, mure ning väsimus. Stress ning painijad. Vähemaste korrakskeed. Kui olem üheteisel olemas, sugib müravabadus meite ümber ning üle.

Ka looduses valitseb müravabadus. Siit leevad rahu, märkamist, kuulamist. Tasakaalu. Meite esivanemad elasid loodusega segamdi, märgates ning kuulates. Uaöie tanss ning einamaade muusika. Kuukalendri ning ööpäävakirjad. Vassigusilmad ning siia-kala soomuse-öbe. Niidsel aal, müra sehes, ee älbind, ulkumas, olem seda teedmist kautamas.

Et leida uuest ülese see isioma tee, möte ning klaar pilk, peaksimegi ähk otse tüki aega seisma ning kuulma. Akam isiomast pihta. Eideste perest. Vanaemast, vanaisast. Oppeme uuest entse aa inimeste moel kuulma ning kuulama maailma meite ümber ning sehes.

1692 aastal raiusid tundmata kääd Baltimore Saint Pauli kirgu seina souksed sanad:

“Kuula tasa keske müra ning tiidust, ning määleda, mihuke rahu on vaikuses.
Saa kenast läbi keigiga nönda koua, kut see vöimalik on ilma, et isi ala andma peaksid.
Könele oma töest tasa ning selgelt, ning kuula teissi, sest keikidel on oma lugu.
Ole see, kes sa tööst oled – kardak mette elligusti oida.
Olg mitte vastaline armastuse kohe, sest argipääva külmand maast touseb see kut kevadine rohi.
Pailu asjata kartust sugib väsimuses ning isiäranis olemises.
Ole ühel meelel oma Loojaga, mihandsena tahes Sa ta omal ede mötled.
Ole ühel noul isioma ingega, olga So püidlused vöi lootused midised tahtvad.”

Ma soovi Teitele Kuulamist! Vaatmist! Avastamist! Märkamist! Isioma ülese löidmist ning rahu!
Kenad vana-aasta löppu!

Astrid Rei, Tiina Tilts
Tõlge ja toimetamine Mari, nou andis Helle Timm


Jaagutooma Katre-Liisi, Uueaastaköne 2023

Ristipõllu Tuule, Uueaastaköne 2022

Tammeougu Liisi, Aastalöpuköne 2020

Back to Top