Kultuuriruumi rikkus Torgu kogukonna majas

Terit sörulased ning muidu saarlased. Mineva laupa oli sörrves ulga uuvitavad rahvast vööraks. Torgu vanas koolimajas ähk kogukonnamajas oli Eestimaal elavade väikerahvuste kogusaamine. Eesti folkloorinõukogu ning sörvemaa pärimuse selts seltsis korraldasid ning Torgu Kogukonnamaja inimesed ning ulga vabatahtlikke oli abis ning  sörvekeeltsed uudiste saate riburterid olid muidud ko igas pool …

Raimond Ellik

Sörve kevad äi issi änam mitte umbest aidu-koutu. Kevad on värava väädist lahti vött ning marsib juba otse keske oued! Meite Timmi Helle keis sellekorra külas Raimund Elligul, kis Salmel piimakarja peab. Loomi on säel müdu loudatäit – peale lehmade-vassigute veel müdu tougu partisid, kanu, lambuid ning jänessi ko. Keige …

Vahendi Annika

Mäebe küla on üks kena pisine küla Sörrves, üsna mere äere peel. Ning Mäebe külas on ete müdu pisist mäge ko! Seda see nimigid tähendab – mäe peelne küla. Sellekorra sai Tammeougu Mari kogu Mäebe küla külavanema – Vahen’di Annikaga.  Souksed luud ning uudised tulad meite pire lumiselt Sörvemaalt Sörulaste …