Kuulutus-kuulutus: Meite suised edevötmised 2022

Selle sui saab Sörvemaa Pärimuse Seltsi muusikutel irmuliste pailu muusikategemist olema. Et järg mitte segamdi äi läheks, panem keik juba toimund ning eesootvad tegemised seie kenast ridase.

18. mai. Regilaulupäev Mihkli muuseumis. Ammuker, Soe Jutt, Pärimusring
21. mai. Jutuvestmisfestival Tallinnas. Oliver ja Mari
27. mai. I tansiöhta Orissaares. Sörvemaa Sörmitsejad
28. mai. Sörvemaa Laulupüha Salmel. Ammuker, Soe Jutt, Akordionisörmitsejad, Noorsörmitsejad, Küi
28. mai. Kuressaare Tänavafestival. Küi, Sörvemaa Sörmitsejad
29. mai. Kiige lahtilaulmine Salme rannapargis. Ammuker
2. juuni. Regilaulmine Saaremaa Gümnaasiumi noortega Mihkli muuseumis. Ammuker ja Soe Jutt
4. juuni. Väike-Baltica Tallinnas. Ammuker, Soe Jutt, Sörvemaa Sörmitsejad
8. – 9. juuni. Hariduse kooli ringmängutunnid. Mari, Ainika ja Orm
18. juuni. Saaremaa Laulupidu. Maakoor
24. juuni. II tansiöhta Mihkli muuseumis. Sörvemaa Sörmitsejad
5.-10. juuli. Baltica Lätis. Ammuker
15. – 16. juuli. Mooste folk. Küi
16. juuli. Taritu laulupidu. Maakoor
23. juuli. Kihelkonna päev Kuressaares. Ammuker, Soe Jutt, Sörvemaa Sörmitsejad
29. juuni – august. APSi Lastekolmapäevad Anseküla Seltsimaja juures. Mari, Pärimusring
28. – 31. juuli. Viljandi Folk. Ammuker, Sörvemaa Sörmitsejad
26. august. III tansiöhta Ansekülas. Sörvemaa Sörmitsejad
10. september. Esinemine koerte kuulekusvõistlusel Salme kooli juures. Sörvemaa Sörmitsejad

17. september. Kontsert Anseküla seltsimaja juures. Külla külla päev. Ammuker, Sörvemaa Sörmitsejad, Küi
30. september. IV tansiöhta Hellamaa külakeskuses. Sörvemaa Sörmitsejad

Souke kena sui sai! Niid sügise teeme Ammukeriga veel plaati ning Küiga möned konserdid, raadiumisaated on plaanis ning Noorsörmitsejad oppvad kövsast pillimängu et tuleva sui suurele noortepiule Talinasse mängma saaja.

Kenad nägemist!


Meite muusiguid toetavad:
Saaremaa vald, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Eesti Kultuurkapital, Eesti Folkloorinõukogu, keik muud kenad partnerid ning isiomad vabatathlikud!

Attäh!

Back to Top