Sörulaste Raadiu

Sörulaste Raadiu saadetes räägime Sõrvemaal toimuvatest sündmustest, põnevatest paikadest ja toredatest inimestest sõrve keeles. Teisekorra satub saatesse mõni uudis ka.

Anna meitel tääda sõrulaste jaoks olulistest inimestest, paikadest ning laiemat tuntust väärivatest ettevõtmistest aadressil info@sorvemaa.ee!

Sörvekeeltsed uudised” on Vikerraadio eetris igal kolmandal kolmapäeval kell 18.45 

ning mõne aja pärast ka meite võrgulehel sörvemaa.ee


Sörulaste Raadiumi meeskond 2021/2022 aastal

Tammeougu Mari – juhib ja korraldab, kirjutab, loeb, tõlgib, salvestab, pildistab, juhendab, jutustab ja toimetab.
Tammeougu Olku – korraldab, pildistab, salvestab, aitab, kirjutab ja arutab.
Timmi Helle – jutustab, arutab, kirjutab, loeb, pildistab ja mõistab eriti kenasti sõrve keelt.
Tammeniidi Margus – juhendab, jutustab, monteerib, toimetab, arutab ja silub helifaile.
Laasu Ainika – pildistab, tunneb, kujundab ja arutab.
Tammeougu Liisi, Triin, Pääsu ja Auli – loevad ja pildistavad.
Koolielu Kaire ja Vipi Kaupo – hoiavad Taga-Sõrve sündmustel silma peal.Projekti “Sõrvekeelse raadiosaate tegemine” toetavad Rahvakultuuri Keskuse kultuuriprogramm “Saarte pärimuskultuuri toetamine 2021”, Saaremaa vald ja MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts.


Attäh keikidele abilistele!


ERR arhiivi saateid kuulama

Meie võrgulehele saateid kuulama