Ammuker

Sõrve naiste regilaulurühm Ammuker käib koos, et laulda sõrulaste ja saarlaste regilaule, vahel sekka muud laulu ning pillimängu kah.

 

Eestvedaja Tammeougu Mari (sõrulane, PhD (taimeökoloogia), pärimuskultuuri spetsialist)

Õpime ja uurime sõrve keelt, valmistame kohalikke rahvariideid, harjutame kohalikke käsitöövõtteid ja tuletame meelde sõrulaste kombeid.

Ammukeri lauljad kuuluvad “Sörulase aabitsa” meeskonda ning on aktiivsed ka teistes sõrulaste pärimuse kogumise ning edasiandmisega seotud ettevõtmistes.

Ammuker käib koos esmaspäeviti kell 18-20
Anseküla Seltsimajas.
Regilaulu ja sõrve pärimuskultuuri huvilised neiud-naised
on meie sekka alati oodatud!

 

Ammukeri tegevuse kohta saad rohkem teada meie FB lehelt,