Kadritund Kõige Suuremate Sõprade pool

Kadritundisid saame selle sügise ete müdu teha. Umbest ühe pääva ennem öiged kadrilauppad keisid Tammeougu Mari ning Orm kahegeista Kuressaare pisises eralasteaias Kõige Suurem Sõber et laste ning öpetajatega seltsis kadripäevaks edevalmistussi tiha. Öppsime loulusid ning tanssisid ning jutustasime müdu sorti önne egasse perese viia oleks paslik.

Nöndat’ kis säelpool Kuresaare sörrvas elate – olge valmis! Ühed ete kenad kadrid on oome tulemas!


Ning keik kis kadriks lähtvad, pange ennast ete mardi- ja kadrisantide rahvaloendusel kirja ka! Vaata seie Hakkame Santima lehele, säelt saad muud öpetust ko! Ning saarlaste santimiskommetest saad rohkem tääda Tammeougu Mari loost “Sandid ning õnnetoojad Saaremaal”!


Sörulaste-saarlaste omakulduuri koolidusi oleme siis teiseged korra teind, panen möned viited seie ko:

Kadritund Salme Rahvamajas

Marditund Salme koolilastega

Hariduse kooli kevadised ringmängutunnid


Kadritunni toimumist toetas MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts

Back to Top