Marditund Salme koolilastega

Selle teisibe said keik Salme algkoolilapsed tüki tarblissi teedmissi. Tammeougu Mari ning Orm keisid lastega mardisanditundi tegemas!

Jutustasime sellest, kis nee mardisandid on (esivanemate ingede kehastus), mida mardisandid tahtvad (teada, kuidas perel läheb), mida mardisandid tegad (loulvad, tanssivad, esitavad küsimussi, möötvad üle puuriida ning moospurkide arvu), mida toovad (önne ning terist) ning mida saavad (vorsti, pähkeid, ouni jm magusat). Lapsed treenisid valsspalgega tanssimist, valju äelega loulmist, viisakad teretamist ning jutuajamist lahke pererahvaga. Niid on loota, et sii Sörve kantis on 2022. aasta sügise ete kenasid mardisantisid vöimalik kohata!

Attäh Salme koolipere meitid lahkest vastu vötmast – teiseaasta treenime jälle!

Sedati on Sörvemaal loota pitki porgandeid, külluslikult kanamune, kaksikuid tallesidd ning rammusad piima, äste kerkind saiapätse, äereni täis kalapaatisid ning tuatäis lapsi egas majas!


Mardisandijutte saab kuulata ka mönest meite vanemast raadiumisaatest:

Tagasörve mardiskäigust rääkivad Saare Timmu ning Ranna Keidi

Eessörve mardlugu kuuleb siit!

Saaremaiste santide (mardid-kadrid-andresed-luutsid-toomad jpt) kohta leiad pitka jutu aga selle lehe pealt!


Äste pailu öpetussönu mardiks-kadriks käimise kohta levad Hakkame Santima lehelt, mida väjab eest Eesti Folkloorinõukogu.

Pane oma santimismeeskond rahvaloendusel ikke kirja ko (9. – 30. nov 2022)!

Back to Top