Torgu sügislaat ning Saaremaa käsitööpäe

Sörulaste Raadiu Torgu sügislaadal

Terit sörulased ning muidu saarlased. Ma ole Tammeougu Pääsu. 

Ega sügise pidavad tagasörulased Iidel laata. Torgu sügislaat on üle Eestimaa tääda asi – ega aasta nääb säel müübijaid ning ostijaid, kis umbest selleks seie Sörve söitand on, et Torgu laadal tulla. Keikse toredam on aga see, et laadal saab inimestega kogu saaja, saab uurida, et kuda läheb ning kuidas saak on ning sedati.

No kis säel Torgu laadal sellekorra siis kouplemas olid? Lastel keikse tähtsam müübija on muidud kitsepiimapontšikutädi Möisakülast, kille maiust oodetasse terve aasta. Jöulupäkapikkude jäuks jällegid on vast keikse oodetum laia valikuga puukoostade ning korvide müübija Saaremaa peelt, seebi ning sokimüüjad mitmest kantist. Ning kui köht tühi, siis röömustavad köhtu koogid ning saiad, vorst, leib ning moes. Sellekorra oli valik ete lai. Ning ikke sai laadalt osta ete kuntsipärassid tassisid ning talreguid, Torgu kunningriigi postkaartisid ning lippusid, egatsugu muud tougu käsitööd, koduveini ning ajavilju. Ega-aastasel kunninglikul moosivöistlusel vöitas egaüks, kis selle loua äere mekudama mahtus. Kis see keikse körgema ouinna kojuse viis, jähigid sellegorra mool täädmata, nönda pailu oli sahmimist.

Et meitel sellekorra Torgu laadal ka mikruhvoon seltsis oli, tegi Tammeougu Mari natuse laadalistega juttu ko. Laadla koduresturani Tui premees oli tuld laadal magust saia müima.

Saare noorperemees ning perenaine müisid oma kangest noutud mulgikaapsuid, körvitsiid ning muud kenad ning paramad piduloual ning muidu ko.

Selleaastast Torgu laata kounisdas umbest paragusti samal pääval toimunud Saaremaa 12. käsitööpäe. Nöndat keikidel oli vöimalus minna koolimaja peele ringi vaatma käsitöönäitussi ning öpitubasid. Egaüks sai proovida kangakudumist ning uurida, mesmoodi sii töö käib. Ähk siis taimestega omal souest taldregu peele mustrid muljuda ning sedati omal isi kuntsipärassi nousid tiha. Ähk siis vötta pire värvised puulehed ning oksad kangale kounisti peele seerata ning omal umbest soukse särgi vöi koti tiha, kut meelepärane tundub. Siis olid kuhal lapitöömeister Leedri külast, iluviltijad ning egat muud tougu peenemad näputöömeistrid üle Sörvemaa ning Saaremaa, kille käest körgekvaliteedilist nou ning öpedust vöis saaja.

Üleilma kuulus rahvariidemeister Mareli Rannap oli sellekorra Sörves kuhal tükkis teist masti käsitööga. Mareli väjab eest vörkude punumist ukraina söjameeste kaitseks. Sii on töö, millega egaüks saab aidata elusid päesta. 

Nöndat vaada natuse ringi, ons ähk so kodulisidal möni koht, koes vörkusid punumas keia saab vöi varu lauppa linnas keies omal tunnike lisaaega, ning astu turuoonest läbi. Egaüks saab olla elupäästja!

Rahvast oli laadal ete pailu, ning sai ühe ning teisega mönusasti jutustada. Saim korra ko meite uut Torgu kunnigad nähja ning. Mari jutustab Lembiga Mässa külast, ning uurib ta viimaase aa tegemissi.

Torgu sügislaadalisi pildistas Tammeougu Mari. SPS 2022

Attäh keik, kis mooga sii jutustasid, äi es mahu nee luud keik seie saatesse, aga jo saam teisekorra jälle kogu!


Souksed luud tulad meite tuuletselt Sörvemaalt.

Sörvekeeltse saate tegid sellekorra seltsis Tammeougu Pääsu, Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Ülemineva-aastase Torgu sügislaada saadet saad kuulata siit!

Saade Torgu sügislaadalt tükkis kougest aast, 2017. aastast!