Torgu sügislaat

Süigs on oma küised kövast Sörvema sisse aand. Oomiguti on maa uudsis ning jürgiinid külmasid juba nädalapäävad tagasi puhtaks ee. Olgaeed’t selleaasta anti lillepalidel kenast pitkalt aega sii meite silmi röömusta. Kahju on ikke.

Tagasörulased on vöttand omal pehe, et sügise tulemin on ikke röömus nähtus. Nindat ega sügise, juba teebmis aast peele, peetasse entses Torgu koolimajas sügislaata.

Sörvekeelsed uudised 20.10.20

Selleaasta nindasammati. Rahvast keis kövast kuhal ning koupmeeste segas löidas ede müdu egaastast torgulaadalist. Möni oli otse suuremaabeelt Sörrve oma koupa müima tuld. Muidud olid platsis ka meitte omad villavabrikandid Löu külast, omateht mulgikaapsustega ammugeed kuultsaks saand Saare noorperemees, Popi Mari raviteed ning kes keik veel!

Meitte peres on see ammugeed selgeks saand, et annaks sa lapsel euru ning ennem kut kedad midad itelda jouab, joostasse kuhe kitsetädi juure et ümargusi kohupiimapontsiguid ning potsikutäis kitsepiima omal söömaks tuua.

Pilte Torgu laadalistest kaupu uurimas ja uudistesaatele intreviuusid andmas.
Torgu sügslaadalt sai osta supikoussisid, pätte, pütingaid, pajalappisid, kitsekohupiimapontsikuid, lönga, souest roese, sounaseepi, mett, parandariidid, mulgikaapsuid, vöinuge, kakkusid, teed ning mis keik veel! Pildistasid Tammeougu Auli ning Mari 2020

Laadalissi jägus terveks pitkaks päevaks ning kis vähegeed uuvidut oli sai omal nii talitsed tuhlid, sounaseebi kut joulukingitused kojuse ning köhu püttingaid, pirugid ning kohvet kenast täis.

Souksed luud ning uudised tulad meitte kenast kohmetand Sörvemaalt.

Sörvekeeltsid uudissi tegid sellegora seltsis Tammeougu Auli ning Mari, saate leikas kogu Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!