Tiitsar Eevi koolitee

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 06.09.2023

Terit sörulased ning muidu saarlased. Ma ole Tammeougu Mari.

Selle nädala akadusega akas meitel uus kooliaasta jälle pihta. Sörvemaa aintsamasse, Salme kooli, läks selleaasta terveniste 93 öpilast. Seda on üle aastade änam. Ning noor matemaatikaöpedaja ko teiste segas, Triin Uussaar, ete-isioma – Salme kooli vilistlane. Keik uued tulijad said omal “Sörulase aabitsad” ko näppu ning sedati.

Selle pidupääva puhul keis Tammeougu Mari külas Tiitsar Eevil – öpedajal, kis terve eluaja siikantis töötand on. Eevi kodune kant Sörvemaa piiri äeres, Koovi külas. Säel see taluperemehe noorim tüdar sündis ning inimeseks kasus. Eevi isa töötas ko noorespölves möned ajad kooliöpedajana, nigut sel aal see moeks oliged old. Kuigid öpedajad on palgal lisaks ikke lehma, sigu ning pöllulappi pidand, siis päris taluperemehe töö körrva öpedaja ammed äi mahu.

Eevi isa Aleksander Poopu oli noores pölves Koovi külakoolis öpedaja. Pilt tehtud aastal 1914, Eevi album.

Kooli akadus sai Eevil tükkis isimoodi. See oli saksa-aegas – II mailmasöja ajal, kui sii oli saksa okupatsioon juba müdu aastad kestend, 1944 aastal. Koolid olid töös küll, aga muret jägus siiskid.

Neljateisme aastaselt sai kool läbi ning niid, juba koloosi-aegas, oli keikidel kövast mötlemist, et mis ammedid edasi öppida. Äga Eevil säel suurt midad valida’s ole. Gümnaasium oli liiast kallis, koloosi tööle minna taa’s taha, nöndat kui söprannad läksid Haapsalu Pedagoogilisse Kooli katseid tegema, vöttis Eevi neil ända. Katsed önnestusid äste ning nelja aastaga sai Eevist algklasside öpedaja. Kaheksadeisme-aastasena tuli Eevi Saaremaale tagasi, töhe.

Kui omad lapsed pire suuremad, öppis Eevi veel juure ning sai eesti keele ning kirjanduse öpedajaks. Töötas mitmes koolis ning öpedas sadu Sörve lapsi lugema, kirjudama ning mötlema. Veel seitse aastad tagasi vöttis Eevi värske suuna, öppes lisemalt tundma sörve keele grammatigad ning öpedas seda sörulastel paramdi tundma. Nigut ta meitel ikke köneles – et niid saab ta aru küll, miks lastel eesti keele tunnis möni asi ikke nönda raskelt tuli vöi täitsa möistmata jähi! Oleks ta siis neid murdekeele teedmissi old, oleks taal sörulastele eesti keele öpedamine lihtsamalt läind. 

Attäh, Eevi, sörulaste raadiumid oma lilleaidas vastu vötmast!

Söuke lugu tuleb täna meite sügitseselt Sörvemaalt.


Sörvekeeltse saate tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Back to Top