Tagasörulased keisid üheteisel vööraks ning said ouinna

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 26.10.2022

Terit sörulased ning muidu saarlased! Ma ole Tammeougu Mari.

Entsel aal möteldi, et täisinimese pee-aju äi arene änam mitte ning keik, mis lapselt sool pees on, sellega tuleb eluaja akma saaja. Niidsel aal on tääda, et se nönda mitte ep ole. Nönda on nii mönigeed veel pinsi-aegaskeed ülikooli löpetand. Seda lihtsam on midad vähemad juure öppda!

Sii oli veel kuroona-aegas, kui keiki asju tuli oues ajada. Ning umbest siis tagasörulased vaatsid, et nää, külades on ulka uut rahvast elamas, ning änam naaber änam naabrid äste äi tunneged. Uussörulased ning öigupoolest meite omad lapsedked äi tee keiki külanimesidged, teede vöi talude nimedest vöi säelsedest juhtumistest rääkimata. Nönda vöttis Popi Mari, kis Torgu osavalla asjapulk on, omal ühe kena plaani ede. Kutsus sörulased kogu ning läks rahvaga seltsis matkama, et nee tähtsad asjad omal ning teistel ko selgeks tiha.

See üheteisele küllaminemise möte on juba kaks suid sörulastel pailu röömu teind. Iidekülas käsitööpääval saim Määbe küla Mägi Estriga kogu ning kui taa kääst uudissi küsisin, siis tuli meitel ka kohe esimese asjana külamatkadest juttu.

Nöndat polegeed midad imesta, et souke uhke asi kougemal ko tähelepanu äratab! Külast külla matkaseeria sai mineva kessiku Saaremaa 2022 aasta Täiskasvanud Öppija Nädalal öpiteu eripreemia. Peele ouindade kädeandmist könelesime piregeise Popi Mari abilise – Metssalu Mahega.

Kuresaare linnas jagati täiskasvanud õppija nädala ouindu, Metssalu Mahele andis aasta öpiteu eripreemia üle Kaubi Meelis. SPS 2022

Jätku ning kenad jöudu tagasörulaste üheteisega tuttavaks tegemisel ning koduloolise arimise juures, Popi Mari, Metssalu Mahe, Koolielu Kaire ning teite abilised! Olge te tuhandeks tänadut!

Souksed luud ning uudised tulad täna meite koldselt Sörvemaalt.


Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari ja Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!