Külast külla matkad – Jämaja

See matkamine keib sedati, et ulk sündind sörulassi ning isiakkand sörulassi ning muidked rahvast tulad väljavalitud külase kogu, möni teistest vähe targem ajaloo-teedija vöi vanem küla-elanik on ko seltsi kutsut ning siis könnitasse ning jutustasse üheteisele et, mis säel külas keik präegast on ning kes koes elab mis säel kunaged old on ning. Sedati on matkalised juba poole Sörvemaad läbi patseeritnd ning kis omast targemid kuuland on, on ise ko tüki targemaks saand.

Selle pühaba olid meite riborterid ko Jämaja külas teistega joone peel ning uurisid asja. Retkede eestvädaja Popi Mari Iidekülast jutustab, et kuidasmoodi souke uhke edevötmine sündis.

Sörvekeelsed uudised 09.09.2020

Jämaja küla oli sörulastel juba seitsmes reis ning ühes külas on plaanis ennem suurt sügist veel ee keia. Tuleva-kevade on akvad aga uuest pihta kuniks keik Sörve külad seltsis läbi keidud on.