Levalöime lugu

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 27.09.2023

Terit sörulased ning muidu saarlased, ma ole Tammeougu Mari.

Sügis on löpuks oma küised kövast Sörvemaa sisse aand. Olgageed et mineva nädala löppus saime änam kut kahekümnekraadist sooja tunda. Soukse palavaga oli peaaegu’t sant pöldus tuhlid noppida. Tuhlistega on üldse üsna kenast selleaasta. Kui ikka mudaga kövast pöldu lihudut sai ning maad mitte liiga märjad es ole, siis on tuhlid kenad. Sellevasta, kellel madalamad maad, neil oli lugu sandem. Sui löppus said suurde vihmadega pöllud üle liudatud, trakturiga peele’s pääse ning kui siis löpuks vihm järge jähi, oli pöldus umbest piltmädasid tuhlid vöimalik kiskuda. Nönda vöis mönes madalamas kohas saak täiel määral ukka saaja.

Sellevasta ülemineva nädalavahetuse me tuhlipöldus es ole, vaid tükkisoopis Iiumaal. Eesti Saarte Kogu oli üle Eestimaa keikide saarte noored kutsund juba kaheksandad korda saarte noorte pärimuspäevi pidama. Noori söitis kogu änam kut 120. Pakrist, Ruhnust, Kihnust, Vormsilt ning Iiumaalt muidud ko. Saaremaalt, Triikist, söitis Söru poole ete müdu bussi – Mustjalast ning Leisist, muhulased olid ko kuhal. Sörvemaalt oli platsis pisine seltskond Ansikülast. Seltsis keidi saarel ringi, saadi tääda iidlaste kulduurist ning anti uhke kontsert Kärdlas. Kui tahad sellest uhkest vestivaalist änam tääda, vaada meite vörgulehte sörvemaa.ee!

Tammeougu Pääsu ning Auli käisid Hiiumaal VIII saarte noorte pärimuspäevadel. Pildistas Tammeougu Mari. SPS 2023

Sellekorra oli saarte noortel teemaks oma luu jutustamine. Keik valisid omal mingi muistise puust söömategemisega seutud nou ning uurisid selle kohta teedmissi ning siis jutustasid sellest teistel. Ruhnlased rääkisid suurest pulmakulbist ning Kihnu poisid mutiargist, Mustjala rahvas levalasnast – egaühel uma asi ning uma lugu. 

Meite noorte lugu köneles levalöimest ning levateust. Tammeougu Pääsu tegi selle tarvis oma elu esimese interviuu oma vanaema, Tammeniidi Elvega oma vana-vanaisa, Uraksi Arnu tehtud levalöimest ning sörulaste levateust.

Attäh Pääsu ning Elve!

Souksed luud tulad täna meite vihmatselt Sörvemaalt.


Sörvekeeltse saate tegid seltsis Tammeougu Pääsu, Mari ning Tammeniidi Margus.

Back to Top