Emakeele päev, sörve keel, lapsepõlv Sörvemaal

Lühike saade:

Pikk saade:

Tammeougu Mari käis Torgu kogukonnamajas sörve keelest rääkimas. Mägindi Olev meenutas lapsepõlve ja rääkis muud Sörvemaaga seotud juttu

Lisa kommentaar