Tansiöhta Mihkli talumuuseumis

Sellal kui noored pealinnas pilli mängisid, laulsid ja tanssisid, pidasid teised pidu 30. juunil Vikil Mihkli talumuuseumis. Nagu eelnevalgi aastal, oli ilm suviselt kena. Tantsuks mängisid Meite Moodi karmoškamängijad eesotsas Reet Piirsaluga, karmoškat mängis veel ka Tanel Torn. Torupille puhusid Paul Aav, Oliver Parrest ja Laura Naagel.

Muuseumi lahke pere kostitas pidulisi hea ja paremaga ning soojaks oli köetud ka saun, kus sai saarlase kombel leili ja vihelda.

Aitüma tulijatele ja olijatele! Järgmine kord kohtume augustis Püha kihelkonna tansiöhtal Sandla kultuurimajas. Siis, 25. augustil, tuleb tantsuks mängima ja tantsusid õpetama Ülo Saaremõts.

Back to Top