IX Kannelde öö “Sõrve öös on kandleid”

Esimese kandleöö idee hakkas „idanema” 2015. aasta kevadel kui Orissaare Kannelnaised sõtsid tagasi Lätist kontsertreisilt. Mõeldud – tehtud! Peagi saadi kokkuleppele Jööri külamuuseumi eestvedaja Sulev Peäskega ning 31. juulil 2015. toimuski esimene kandleöö „JÖÖRI ÖÖS ON KANDLEID”. Traditsioon oli sündinud!

Eesmärk on läbi aastate olnud sama – kandle ja kandlemuusika populariseerimine meie maakonnas ning kandlemängu traditsiooni elushoidmine. 5 aastat toimuski kandleöö Jööris kuid siis otsustasime viia selle sündmuse rahvale lähemale. Nii on kandleööst saanud kahel korral osa Orissaare rahvas ning eelmisel aastal muhulased.

Käesoleva aasta 6. augustil toimus juba IX Kandleöö Sõrves Popi juurviljahoidlas.  Vastuvõtt oli soe ja igati tore. Jätkus publikut, tantsijaid ja muidugi pillimängijaid, keda laval koosmängu ajal oli üle 30. 

Kanneldajaid oli kohale rännanud Tartust, Lääne-Virumaalt, Raplamaalt (peaesineja Aivar Arak) ning loomulikult oma saarelt – Sõrvest kuni Orissaareni. Ka repertuaar oli mitmekesine alustades pärimuslikest lugudest ning lõpetades C. Debussyga.

Suur tänu korraldajatele-vastuvõtjatele!

Kohtumiseni X Kandleööl 27. juulil 2024, jälle Jööris!

Loo kirjutas Õie Pärtel – kannelde öö idee autor, põhikorraldaja ning kunstiline juht läbi aastate.
Kandleöö korraldusel andsid oma panuse ka Anu Viljaste Orissaare Rahvamajast, Mari Kübarsepp Popi Ökotalust, Hiie Mook Salme Rahvamajast ning Sörvemaa Pärimuse Seltsi vabatahtlikud Maarika Naagel, Tammeougu Mari, Marek Tarkin ning Tammeniidi Margus.


Ettevõtmist toetasid Eesti Kultuurkapital, Popi Ökotalu, Salme- ning Orissaare Rahvamaja, Peotehnika OÜ ning Sörvemaa Pärimuse Selts


2022. aasta jaanuaris tegime intervjuu Õie Pärteliga, seda saad kuulata siit (XX kannelde päevast Orissaares)!

Back to Top