XX kannelde päe Orisaares

Sörulaste Raadiu saade Orisaarest

Saaremaal on kandlemäng old kangest moodis entsest aast peele. Vahepeel akas souke möte tulema, et kaub ee see kunts. Aga äi-mitte! Saaremaa maagart-sörrvas on kövast tööd teht, et mitte sedati’p leheks. 15. jaanuaril 2022 saime Orisaares kandlepääval nähja, et kadund pole see kandlimänga kunts äi Saaremaa peel äga kougemal küll mitte!

Orisaare muusigakooli öpetaja, egad sorti muusigute juhendaja ning selleaastase Saaremaa körge kulduurilise ouinna vöitja, Õie Pärtel, toimedab säelkantis änam kut 30 aastad. Ning et kandlemängu ning mängijaid ou sehes pidada, korraldab ega talve kannelde päeva. Selle-aasta juba kahekümnendad korda! Pidupääval olid pilli mängma tuld külalised üle Eestimaa – Mooste Rahvamuusikakooli öpilased ning Kadri Lepasson, ansambel Tuulekandled, Aivar Arak, Helle Suurlaht umade öpilastega ning pailud teised nii Saaremaalt kud kougemalt.

Sörvemaad oli kannelde pääval esindamas Kandlesörmitsejad. Loudile joudis Kaavi külas 1904 aastal Jöe Liisa loult polka “Taaderiidi…” (EÜS I 930:37), mis kolme kandle peel mängatult kenast vastu vööt sai.


Souke lugu sellekorra Saaremaalt, Orissaare kandist.  Sörvekeeltse raadiumisaate tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Back to Top