Tansiöhta Mihkli talumuuseumis

Sellal kui noored pealinnas pilli mängisid, laulsid ja tanssisid, pidasid teised pidu 30. juunil Vikil Mihkli talumuuseumis. Nagu eelnevalgi aastal, oli ilm suviselt kena. Tantsuks mängisid Meite Moodi karmoškamängijad eesotsas Reet Piirsaluga, karmoškat mängis veel ka Tanel Torn. Torupille puhusid Paul Aav, Oliver Parrest ja Laura Naagel. Muuseumi lahke pere …

Kevadelõpu pärimuspäev Saaremaa gümnasistidega

Koostöö Mihkli Talumuuseumiga tõi 12. juuni keskpäeval Sõrve pärimusmuusikud Vikile kohtuma Saaremaa gümnaasiumi 10. klasside õpilastega. Seekord oli kohal kogu lend ning õpitube jätkus igaühele, saaremaa keelest saunavihtade valmistamiseni. Meite tööks oli läbi viia neli õpituba – kiigelaulud, ringmängud, meestelaulud ning pärimustants. Eelmisel aastal juuni algul kohtusime Saaremaa Gümnaasiumi noortega …

Pärimusega tutvumise päev Mihkli muuseumis koos Saaremaa gümnasistidega

2. juunil 2022 koguesid Mihkli talumuuseumi õuele Saaremaa Gümnaasiumi 10. klasside õpilased. Toimus pärimuspäev. Sõrvemaa pärimusmuusikud olid kohal, et laulda koos noorte meestega meestelaule ning tüdrukutega kiigelaule. Ehkki ilm oli tuuline-vihmane, läks päev ometigi kenasti korda! Kui siinsamas Saaremaa koolinoortega regilaulupäeva pidasime, oli ilm palju heldem – loe siit!

Back to Top