Maakoor

Dirigent: Anu Lepik
Kontsertmeister: Reet Filippov

Sõrve Maakoori on koorilaulutraditsiooni hoidja Sõrvemaal!

Maakoor on oluline kogukonna siduja. Iga kuu võtavad mitmed sõrulaste koori liikmed (sh dirigent) ette pika kojusõidu Tartust, Tallinnast või Keilast, et emale puude lõhkumise kõrval Anseküla seltsimajas lauluproove teha. Sõrulaste koor laulupeol on meie identiteedi tugevadaja ka mittelauljate jaoks.

Sõrve Maakoor on segakoor, kus lauldakse koos terve perega.

Maakoori häälekõla ulatub vaikse perenaise leebest legaatost lapse pilvedeni pürgiva trillerini, noore viiuldaja täppishäälestusest talumehe otse südamest tuleva lauluhõiskeni.

Ihu ja hingega tööd tehes on meie sihiks Muusika.

Sõrve Maakoori tegemistest saad ülevaate meie FB lehel.

Kui soovid Maakooriga liituda, kirjuta meile: maakoor@sorvemaa.ee!

 


Hoolime üksteisest ja hoiame oma tervist!
Huviringidele kehtestatud nõuete kohta saad lugeda siit: võrgulehelt kriis.ee!