Sörvemaa Pärimuse Selts

märkamine
kogumine
hoidmine
edasikandmine

Akkijaid vabatahtlikke ühendav Sörvemaa Pärimuse Selts on sillaks sõrulaste ja sõrve pärimuskultuuri vahel.

Meie teadmiste allikaiks on põlised sõrulased, teadlased, muuseumid, arhiivid, sihtmärgiks aga tänased sõrulased. Nii põlised kui isehakanud.

Seltsi ettevõtmistega loome sõrulaste kultuuri üle andmiseks ning edasi arenemiseks keskkonna – koolitunni, raamatu, raadiosaate, õpitoa, lauluõhtu, internetikeskkonna, ringmängutoa, seminari, keelekursuse või midagi veelgi toredamat.

Tegutseme nii õppija kui õpetaja rollis. Kogume vana ja loome uut. Uurime ja püüame mõista ka juba hääbunud kultuurikilde ning mõnikord õnnestub neile ka uus elu sisse puhuda.

Meie siht on Sõrvemaa ja sõrulaste kultuuri püsimajäämine.

Tahad Sörvemaa Pärimuse Seltsi tegevust toetada?

  • võid tulla vabatahtlikuna appi
  • saad osaleda meie ettevõtmistes
  • saab ka sedasi: EE372200221052099055 (Swedbank).

Kontakt: