Sörvemaa Pärimuse Selts

In English

Tundmine
Edasiandmine
Ellurakendamine
Arendamine

Sörvemaa Pärimuse Seltsi eesmärk on Sõrvemaa ja sõrulaste isioma kultuuri püsimajäämine
Sõrvemaale (Anseküla ja Jämaja kihelkond) omane elulaad ning kombestik, kunstid, keel, töövõtted, mõtteilm jne. 

Sörvemaa Pärimuse Seltsi missioon on luua isioma kultuuri püsimist toetav keskkond. Selle eelduseks peame isioma kultuuri sügavat tundmist ning mõtestatud ellurakendamist, teadmiste edasiandmist ja läbitunnetatud arengut. Toome kokku oskajad ja õppijad, teadmised ja huvilised, arhiivimaterjalid ja elu. Meie fookuses on täna sõrulaste muusika, riided, keel ning sõrulaste isioma kultuurialase hariduse edendamine piirkonnas. 

Meie sihtrühm on eelkõige Sõrvemaal, aga ka kaugemal elavad põlised sõrulased ning siinset kultuuri hindavad uussõrulased. Meie tegevused on avatud kõigile kes jagavad meie väärtusi. 

Vabaühendusena lähtume oma tegevuses seltsi eesmärgist ning sihtrühma vajadustest. Järgides seadusi ning häid tavasid jääme oma valikutes sõltumatuks nii poliitilistest kui majanduslikest mõjutajatest.Juhatus:

Tammeougu Mari Lepik
mari@sorvemaa.ee

Vesikonna Katrina Tarkin
katrina@sorvemaa.ee

Tammeniidi Margus Lepik
margus@sorvemaa.ee


Kontakt:

MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts
e-post: info@sorvemaa.ee
Sotsiaalmeedia: facebook.com/sorvemaaparimuseselts
Registrikood: 80293358
Postiaadress: Tammeougu t, Anseküla, Saaremaa 93211
Arveldusarve nr: EE372200221052099055


Toetajad:

Tegevusaruanded:

Back to Top