Sörvemaa Pärimuse Selts

Tundmine
Edasiandmine
Ellurakendamine
Arendamine

Sörvemaa Pärimuse Seltsi eesmärk on Sõrvemaa ja sõrulaste isioma kultuuri püsimajäämine
Sõrvemaale (Anseküla ja Jämaja kihelkond) omane elulaad ning kombestik, kunstid, keel, töövõtted, mõtteilm jne. 

Sörvemaa Pärimuse Seltsi missioon on luua isioma kultuuri püsimist toetav keskkond. Selle eelduseks peame isioma kultuuri sügavat tundmist ning mõtestatud ellurakendamist, teadmiste edasiandmist ja läbitunnetatud arengut. Toome kokku oskajad ja õppijad, teadmised ja huvilised, arhiivimaterjalid ja elu. Meie fookuses on täna sõrulaste muusika, riided, keel ning sõrulaste isioma kultuurialase hariduse edendamine piirkonnas. 

Meie sihtrühm on eelkõige Sõrvemaal, aga ka kaugemal elavad põlised sõrulased ning siinset kultuuri hindavad uussõrulased. Meie tegevused on avatud kõigile kes jagavad meie väärtusi. 

Vabaühendusena lähtume oma tegevuses seltsi eesmärgist ning sihtrühma vajadustest. Järgides seadusi ning häid tavasid jääme oma valikutes sõltumatuks nii poliitilistest kui majanduslikest mõjutajatest.Juhatus:

Tammeougu Mari Lepik

Vesikonna Katrina Tarkin

Tammeniidi Margus Lepik


Kontakt:

e-post: info@sorvemaa.ee
FB: facebook.com/sorvemaaparimuseselts
registrikood: 80293358
Postiaadress: Tammeougu t, Anseküla, Saaremaa 93211


Tule meile vabatahtlikuna appi (info@sorvemaa.ee)
Osale meie ettevõtmistes!
Kui vaja: EE372200221052099055 (Swedbank).


MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts tegevuste ja ettevõtmiste toetajad: