Vahendi Annika

Sörvekeelsed uudised 16.01.2019

Mäebe küla on üks kena pisine küla Sörrves, üsna mere äere peel. Ning Mäebe külas on ete müdu pisist mäge ko! Seda see nimigid tähendab – mäe peelne küla.

Sellekorra sai Tammeougu Mari kogu Mäebe küla külavanema – Vahen’di Annikaga. 

Vahendi Annika
Vahendi Annika. Foto Tammeougu Mari 2019.

Souksed luud ning uudised tulad meite pire lumiselt Sörvemaalt

Sörulaste uudissi tegid seltsis Tammeougu Liisi ning Mari. Saate leiksid kogu Jaagutooma Merle ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!