Tuhkapäeval külas Liis Kaalul

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 14.02.2024

Terit sörulased ning muidu saarlased. Ma ole Tammeougu Mari.

Täna on tuhkabe, see vastlabele järgmine päe. Sörves ningut mitmes pool muja ko, on tuhkabel old kombeks pesu pesta – saab kena valge. Teine töö on tuhka pöllal külida – vili kasub rammus ning putukad äi lähe kallale. Üks tuhkabe moe on ete kena ning seda oleme sii lapsest saati ou sehes pidand – tuhkabe äi vöi mitte juusid kammida. Lähtvad tuhakarva, takuseks ning pee lööb kesta. Kardetavasti olen ma selle oiadusega niid täna küll vähe iljaks jäend ning nii mönigid raadiumikuulaja on juba omigu oma juused ee sugend. Vähemaste saad tuleva-tuhkabe oma juused kammimata jätta ning vaata, kas möjub!

Meitel on uudissi ko. Tagasörulane, Laadla poodnik Ärmantse Jone ähk Jone Koppel saab presidendilt selleaasta omal riikliku teenetemärgi. Tundub, et meite president Alar Karis peab niid ete-kullipilguga mees olema, et taa silm seie Eestimaa sörve peele ulatab. Jone on Laadlas poodi pidand juba kolmkümmend aastad. Kerge see töö pole mitte. Linna on üle viiekümne kilumeetri, ning ega päe tuleb Jonel see söit ede vötta. Äi see pole lihtne mitte, olga ilm ning teris mis tahes. Tagasörulassi ning muud rahvast, killel Jone tööst abi on, on aga otse lugemata ulk ning nönda onged Jone keik nee aastad seda tööd teind. 

Attäh, jöudu ning kenad terist soole, Jone!

Me olem sii saates ikke teisekorra könelend, et mismoodi sörulaste ainumas koolis, Salme koolis elu käib. Sellekorra keisim jutustamas Salme kooli uvijuht Liis Kaaluga ähk Lause Liisuga. Isioma kultuuri oidmine on sörulaste raadiumirahval kövast inge peel. Et Liis oli paragusti Soomemaal keind sealtsede koolide elu vaatmas, uurisimegid, et mismoodi koolides see omakulduuri oidmine siin ning säälpool merd keib.

Attäh Salme kooli uvijuht Lause Liis!

Kena raadiumikuulija, pane niid omal viimane masinatäis valged pesu pesema ning ähk siis on aeg öhtale minna ko!


Souksed luud tulad täna tuhkapäiselt Sörvemaalt. Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top