Totupaitamistund

Selle neljasse vötsim Sörve noorte ning laste pärimusringiga käde ning söitsme lehmalouta. Lassi külas valitseb Rauniku Anne oma änam kut sajapeelist veisekarja.

Oues vaatsime esiteks üle keik uhked trakturid ning trakturi-aakeriistad. Säel seisid näiteks niiduk, pallileikaja, pallikiletaja, pallimasin, randaal, sahk, pisine vedruägi, käru ning külvik. 

Kui massinad ee nähtud, läksim louta. Säel vaatis meitel vastu sadakond veist, silmad ümargused pees. Änam-vähem pooled loomadest olid lüpsilehmad, lisaks pisised ning suuremad vassigud, mulligud, pullid ning möned lihaloomad ko. Totusid oli nii punassi, punase-valge kirjusid, musta-valged kirja, möni sinine veis pikutas ko teiste segas.

Kiri lastekari tegi lehmad esiti püsut ärevaks, ning sissejuhatuseks saim lehmakoori ammumist kuulda. Louta astudes tundusid loomad laste körvas irmulised suured ning see vöttis püsut kogema. Nöndat esiti tegid keik tükkisoopis loudakassidel pai ning umbest vaatsid lehmi kougemalt. 

Läksim siis seebere suurt einakuuri uurima. Säel seisid körges virnas einapallid ning ootsid loomadele ettevädamist. Selle aa peel kut lapsed pallivirna otsas turnisid jähid loomad loutas üsna vakka, aksid määletsema ning lastel kasus julgust kövast juure. Ikke üheteise järges läksid keik jälle louta totude juure tagasi ning tegid möne suure vöi pisise loomaga iljuktasa tutvust. Ning see söprus vööti üsna lahkest vastu!

Vaada’t tunni aega ajasid lapsed totude, mullikate ning vassigutega juttu ning tegid koonu peele pai. Keikse uudisimulikumad olid vassikud. Nee tahtsid kangest lapsi nuhutada ning pai lasta tiha. Pullidest oitsim eega kougemal. Sönnid on ju suured ning natuse irmpsad. Möned lüpsilehmad olid ka kangest söbralikud ning noolisid laste kääd ning joped puhtaks üle. Selge see, et niid tahtvad keik omal kojuse ühte kenad totut vöi vähemasti vassigut saaja.

Vöib arvata, et ega niid egaühel ema’p kavatse kohe lehma vötta. Nöndat leppisim kohe Annega kogu, et keik kes tahtvad, saavad Teeääre taluse praktigandiks tulla. Änam kut pooltel lastel on tuleva sui kindel plaan seda ka tiha!

Attäh Raunigu Anne meitid nönda lahkest vastu vötmast!