Teiseotsa Meelis läks kooli ning sai omal ka “Sörulase aabitsa”

Sörvekeeltsed uudised 8.09.2021

Sörvemaal pole see sügise akadus kuigid teistmoodi kut selle sui löpp. Kased akvad ikke pisitasa end koldseks vädama ko ning ega teise pääva sajab otsekut selgest taevast ladinal vihma kaela. Änamast äi joua ula ala minnaged ennem kut sahmakas juba möödas.

Me olem sii Sörrves Sörvemaa Pärimuse Seltsi rahvaga viimased aastad ega sügise oma aintsamadele koolilastele kooliakaduse puhul kingituseks “Sörulase aabitsa” viind. Selleaasta nönnasammati. Meitel läks sellekorra kooli 10 noord sörulast, isigid esimese klassi öpetaja on meitel selleaasta täitsa uus – Reena Juursoo.

Sörulase aabitsad joutsid 1. septembril Salme kooli astunud laste ning värskede öpetajate koolikotti. Salmel kooliakaduse aktusel keisid Sörvemaa Pärimuse Seltsi esindajad Ainika ning Mari. Pildistas Tammeougu Pääsu 2021

Uudissi on meitel veel

Juba 30 aastad Sörrves ning Saaremaal korda valvand Juhandi Meelis jättas oma politseitöö kus seda ning teist ning pööras oma elul teise otsa. Meelis akas ete öpetajaks ning kohe kollmes koolis korraga. Et selle loo sisse natuse selgust saaja, läks Tammeougu Mari Teiseotsale vööraks ning uuris seda asja pire lisemalt.

Attäh Teiseotsa Meelis, joudu ning terrvist uues ammedis!

Ning pidage siis ikke meeles – äga turvavööd pole outus mitte selle jäuks peele taarist panna, et Juhandi Meelis kässeb! Turvavöö on selle jäuks et sool ning soo söidukiselsilistel ing sehese jäeks kut midad santi juhtub. Ning pane ikke omal elkur ko juba kenast külge! Öhtad juba ete pimed, aga elkurid saab outujuht juba kougelt nähja ning suur önnedus jäebked tulemata!

Vaadat’ oma viimpsel politseiniku tööpäeval, keis Juhandi Meelis Ansiküla Selsimaja juures lastel könelemas, et mispärast jalgrattakiiver tarbline on ning mouke nääb välja korras jalgratas. Pildistas Tammeougu Mari 2021

Politseinik Juhandi Meelis möistas sörve lastega kenast jutu peele saaja ning niid on pöhjust arvata, et jo saab Teiseotsa Meelis niid Salme koolis üsna sedasammati toime. Paragusti arutavad noored, et kis see pätt on ning kis pole seda mitte. Muidud teedis möni laps ikke seda ko, et öigupoolest on pätt saarlase jalanou ning üldse mitte pahategude tegija! Pildistas Tammeougu Mari 2021

Souksed luud ning uudised tulad täna meite tuhlivötu-ootuses Sörvemaalt.

Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. 

Kenad terist teitele!

Back to Top