Teepõllu Juss ja põllumajandus Sörvemaal

Kui siit Ansikülast veeedasi Sörve poole söita ning vesikaarde keerda, jouab juba kümugonna minuudiga Rahuste külase. Rahuste küla seisab kenast Suure mere äere peel ning suures lages randas, kivide vahel sööb irmulin suur veisekari. Sääl nääb nii sarilikke mägiveisid kut müdu karva teissi lihaloomi. Muudkut ooldavad seda rannaniitu ning tegad tähtsad keskkonnakaitselist tööd.

Vöibolla saa’p teeged, miks sii suur lehmade töö sii nönna tähtis on? Vaada – nee souke kenast lageks söödud karjam randas, on igatsugu lindude jäuks keikse param koht koes omal pesa tiha vöi siis rändamise aegas pire puhata ning rohtu süia. Muidud on olemas veel igavene ulk taimid kis ko mujal mitte kasuda’p saa kut umbest rannakarjamas, meite keikse valjema louluga konnast – juttselg-kärnkonnast – ‘p aka rääkimaged. Präegasel ajal seda konna Sörves änam kuulda’p ole old, aga kui lehmad sii ikke nönna kenast tööd tegad, ähk tulad veel tagasi. Aga rohkem me sellegorra konnadest’p könele.

Tammeougu Mari uurib Teepõllu Jussi käest elu. Foto: Tammeougu Oliver 2020

Pöline Rahuste küla mees, Teepõllu Juss ähk Juhannes ning Kaie toimetavad oma pölises Teepõllu talus ning tegelevad müdud sorti pöllumajandusega. 

Sörvekeelsed uudised 30.09.2020

Sörves on igatsugu sarilike loomte pidajid üsna müdu ning Teepõllu talul on ikke ko kari mägiveisid ning ulk lambuid. Aga et inime mitte umbest lihast söönuks’p saa, on Teepõllu oue peel müdu kasumaja ning ulk ajaviljajädasid ning ulk viljabuid kenasti viirgade peel kasumas. Keikidel körged ajad ümber ning. Tammeougu Mari ning Oliver keisid selle pühaba Teepõllul vaatmas, et mis elu nee Sörve pöllupidajad sii ete elovad? 

Ountega on selleaasta Sörvemaal küll igas pool kehvast, irmpsast koitand ning süia pole säel kopka-eest ko. Teepõllu perenaisel Kaiel olid ete-magusad pirnid rennibeel vaanis ning olgaged saak tüki sandem kut minevaasta, jägus pirnisid nii omal söömaks kut müimaks. Teepõllu egadpidi ökud mahetoodangud söövad tited üle Eestimaa. Nii liha kut puuviljad joudvad aki peretütre edevötte “BabyCool”  külmut titetoidu sisse!

Teepõllu Juss. Foto: Tammeougu Oliver 2020

Souksed luud ning uudised tulad sellekorra meite mönusalt Sörvemaalt.

Sörvekeeltsed uudised panid sellegorra kogu Tammeougu Oliver, Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!