Sulase Salme: “Mida rohkem sa teda armastad, seda kallimaks ta läheb!”

Sörrves on terve nädalavahe kenad lund sadand. Niid on käe paragus aeg talve-löbude jäuks. Nee ju noudvad erilissi tingimussi, mida mitte egapäiselt koeskilt vötta’p ole. Näiteks kenad köva jäed vöi lund, mida selleaasta meitel ikke antasse ko. Ning piregeine mägesid. 

Et Ees-sörulastel on mägedest ikke vali puudus, lüketi veel Salme valla aegas Salme rahvamaja saadavasse umbest paragusti körge valss-mägi püsti. Et lastel löbu veelged änam oleks, panti möne nädala iist mää körrva öhtaks latrun ko pölema. Niid on kölgulöbu vaadat ööpäevarinkselt Salme lastel olemas. Änam äi saa kedad itelda, et uus vald pole mitte meitel teenuste kädesaadavast parandand! Kenasti parandas, isigid lumi tuli seebere maha!

Taga-Sörrves on giugraahvia jällegid pire teine. Säel on mägesid ete igas teisses külas. Vötam vöi Kargi küla, koes kena körge ringas otse tee sörrvas. Selle pühabe tegid Tammeougu Mari ning Timmi Helle Sörrves pisise tiiru ning nägid Karkis kölgutajid ko. 

Kui naad oleks aastad kaheksakümmend tagasi sönnakantti sattund, siis oleksid vöind säelsamas ühte röömpsad tüdrugud – Salmed – kölgutamas niha. Et Salme selle pühaba oma lapse-lapse-lapsega seltsis rinka peele kölgutama minna es viitsi, aasime taaga tükkisoopis Sulase tagakambris juttu. 

Attäh Salme!

Sulase Salmet pildistas Tammeougu Mari


Souksed luud tulad täna meite lumitselt Sörvemaalt. Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Timmi Helle, Tammeniidi Margus, Tammeougu Oliver, Auli ning Mari. Kenad terist teitele!

Back to Top