Sügise esimene raadiusaade

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 14.09.2022

Terit sörulased ning muidu saarlased. Ma ole Tammeougu Mari.

Suur sui on möödas ning tuhlid suuremalt jäult kistud ning keldris ko. Saak on ete mönus –  kui lihudist sai kevade pantud, siis tuhlis kasus ko. Äi nee pole mitte souksed irmulised suured nee selleastased tuhlid, nee on souksed umbest paragused ning kenad. 

Lähem aga uudistega edasi. Selle aasta on Salme koolis terveniste 92 öpilast, esimesse klassi astus 11 last ning möni tuli vanemadesse klassidesse ko juure. Keik uued öpilased ning koolitöötajad said Sörvemaa Pärimuse Seltsilt traditsiuoonilse kingituse – “Sörulase aabitsa”.

Sellevasta mineva lauppa, kui sörulased selle ete kena ilmaga pöldus olid – kis noppis tuhlid, kis pani küisloukisid maha – oli Salmele selss kougemad rahvast kogu söitend. Nii kahejalgsid kui neljajalgsid: Salme kooli platsi peel toimusid üle-eestilised koerte kuulekustreeningu vöistlused. Olgageed, et vöistluse korraldas Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing, oli koeri kohal ikke igat karva ning tougu. Ning isigid krantsisid es pölata ära, keik passisid vöistlema!

Tegim peemise korraldaja, ühingu juhatuse esinaise Kersti Pingiga natuse juttu. Meite isioma loomatohter Rauniku Gaili oli ko platsis ning oidas vöistlejatel silma peel. 

Sellest, et koira treenimine pole mitte umbest kädevötmise asi, sii on ikke oskussi ning teisekorra treeneri abigeed taarist, rääkis kahekordne koiraperenaine Kadri.

Ähkkid omigused meistritiitlid rändasid üle mere, siis peelelountsed kuulekuskoolituse vöidud vädasid saaremaa koerad puhtaks oma pesase. 

Pildikesi sügiseselt Sörvemaalt. SPS 2022

Tuleva laupa tasub end jälle Sörvemaa poole seerata. 17. septembril ootvad Saaremaa külad külla. Salme rahvamaja juures saab müdu sorti sööki süia ning sporti ning kuntsisid tiha. Ansekülas selsimaja juures on ko pisine laat ning kohvik püsti ning kellu ühe aegas saab siintsede muusigute konserti kuulda.

Kuu viimatsel reedel, 30. septembri öhtal, söitvad sörulased Muhumaale, Tansiöhtat pidama. Kui sa veel ep tee mitte, siis see on souke tansipidu, koes keik saavad sada aastat vanu tanssisid öppida ning tanssida, kis tahab, mängab pilli vöi vaadab nendasammadi peelt. Meite vörguleht sörvemaa.ee annab änam teedust!

Souksed luud ning uudised tulad täna meite piregeise vihmatselt Sörvemaalt.


Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top