Sörves saab kinu küll!

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 22.02.2023

Terit sörulased ning muidu saarlased. Ma ole Tammeougu Pääsu.

Kui mo ema veel koolilaps oli, siis tehti Salmel ete ega nädal kinu. Teisekorra, kui midad erilisemad näideti, oli Sörve sovoosi klubi rahvast tuugalt täis. 

Koolilaste jäuks tehti souke eraldi seanss kohe, kessigu, keske pääva. Keik koolilapsed panti pikapäävarühma asemel klubi suurde saali istuma, ekraen lasti ala ning siis näideti multivilmisid. Viie kopigu eest anti egaühel sinised piletid ko ning kinutoolid olid souksed klapiga. Et kui püsti kargsid, siis kargas iste ko püsti. Laste jäuks oli see ete eriline värk. 

See-aeg es ole meite kandi lastest öiete kedad linnas kinus keind. Äga see linnakinu see-aeg ko midad pailu teisem es ole kui meitel sii klubis. Jo seda lastekinu üle nädala vöi korra kuus tehti. Änamast olid nee multikad küll puhtaks vene keeles, aga äga lastel sest’es ole ete midad. Keikidel es ole see aeg värvilist televiisuridked kodu, nöndat kinusaalis multikaid vaata oli otse lust.

Siis tulid uued ajad ning vahepeel kadus see kinumoe sii saare peel tükkis ee. Kui siis saarlastel kinuvilmi vaatmise isu peele tuli, söideti Talinasse. 

Viimpsel aal on sii Sörrves kinuasjad jälle tükkis lahedamaks läind. Salme rahvamaja ning Kinobuss tegad juba müdu aastad koostööd ning nönda on meitel keik uuemad kodumaised vilmid kinutuas nähja. Rahvamaja pisises saalis pannasse terve seina suurune ekraan püsti ning kinu-kui-pailu!

Mineva kessiku, otse keske pääva, sai Salme rahvamaja kinutuba vissist publikud täis. Uut eestimaist vilmi “Kuultsuse narrid” oli vaatma tuld terve keskpäävaklubi ning kena ulk teissi kinu-uvilissi veel peeleged. 

Keskpäävaklubi rahvas on änamast souksed ennemsündind sörulased, kes keik seda va sovoosiaega kenast määledavad ning niidsel aal seltsis ete aktiivsed kulduurielu nautivad. Sellekorra olidgeed just keskpäävaklubi rahvas omal selle kinu seie tellind.

Tammeougu Mari oli enne vilmi akadust mikrohvoniga rahvamajas ning küsis natuse ümberkoutu. 

Kinukülastajaid pildistas Laasi Ainika. SPS 2023

Kui entsel aal oli souke moe, et peele kinud said noored tantssida ning ringmängusid mängata, siis niidsel aal seda moed änam väga pole kuulda old. Ähkkid sellekorra oli Salme raamadukogul siiskid pidupäe, nöndat peale kinu sai kohved ning kookisid maida.

Uurisime raamadukogu Maielt seda pidupääva asja lisemalt ning saime tääda, et vaada Salme raamadukogu sai selleaasta kümme tosinad täis ähk 120 aastaseks, ning seda siis nönda uhkest tähistatigeed. Juubeli puhul telliti Salme kooli kirjanduse öpetajalt Tea Merivaldilt ning koolinoortelt pisine eeskava pialkirjaga “Loeme eesti kirjandusklassikad” ko. 

Ennem kinuseansi akadust astusged loudil karigond noori, kis kantsid ede kava tuntud ning tundmist väärt Eesti raamadutest. Sörve noorte suust sai kuulda möttega valit katkendisi meite kenas emakeeles, ning publikul oli liigudusest otse pisar silmas. Attäh meite emakeeleöpedajal, kis kava kogu pani ning noortel antud esivanemade pärandust elligusti alal oida on möistand!

Pidu puhul tunnusdas Salme raamadukogu mineva-aasta keikse valjumid lugejid ko. Ning nigut juba müdu aastad ühtejooni, sai keikse kangema lugeja tiitli Sillavee Maire, kis 2022. aastal vaada’t 180 raamadud läbi lugend oli. Joudu ning terist Sillavee Mairele, ning muidud ees-sörulaste raamadukogule ning -kogu oidiale Alasi Maiele!


Souksed luud tulad täna meite talve-tuuletselt Sörvemaalt.

Saate tegid sellegorra seltsis Tammeougu Pääsu, Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top