2019 aasta löpp

Sääse Mann ning Tammeniidi Anu käisid Vipi Kaupol külas mailma parandamas. Türjul Matsi elutoas tuli juttu loulupiust ning kooris loulmisest, linnast maale kolimisest ning kahe kuha vahet saalimisest, uuest sörulaste ümnist ning pire kunningatest ko. Jutustamist katsus joone peel oida Tammeougu Mari.

Söuke Sörvemaa

Attäh Tammeniidi Anu, Vipi Kaupo ning Sääse Mann sörulaste saatesse tulemast! Ning muidud suur tänu Lillil kis meitel teed ning küpsissi pakkus ning Leevil, kes Manni Türjule töi!

Souksed luud ning uudised tulad meite vähe läkuselt Sörvemaalt. Sörvekeeltse aastalöpusaate panid kogu Tammeougu Oliver ning Mari, saate vilmis üles ning leikas kogu Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top