Sörve tuhlitoidud

Terit sörulased ning muidu saarlased!

Meitel sii Sörvemaal on ilm kena, kured loulvad ning mets on sinilillesid on täis. Et lastel priipärast pöli, on oues joosmist ning mängu änam kut muidu. Koolitööd ikke ko, kui tahtmist on saab selleged tehtud ning.

Kodustel kokkadel on kääd tööd täis – niid tuleb egapäiselt ning palgatöö körvalt perele kolm söögikorda ede anda. Ning et meitel präegast pole mitte möistlik poodisid ning resturaanisid pidi ringi kodida, siis peab vaatma et mesasja siis sii kodus söömaks anda on ko? 

18.03.2020 raadiumi saade

Sörulaste sööma kohta on Sulase Salme juba ammugid itlend sedati:

Runntuhlid

Sulase Salme

Naabri-Triinul runntuhlid
keedet, koussis loua peel.
Piikas kala selle körval,
süies Triinul ee meel.
Runntuhlid, piikakala –
see on Sörve rahva toit.
Seda kedagid ep pölga ära,
sedas’ Sörves söövad keik.

Täna köneleme tuhlist. Sörulaste söögist number kaks. Kala on esimesel kuhal, aga kalast me täna’p räägi mitte.

Keikse kuultsam saarlaste tuhlisööma, vähemast nime poolest, on ähk runntuhlid. Et omal kenasid runnakaid tiha on tarist ühetaulised vihamad sorti tuhlid välja valitseda ning eeks keeta. Muidud – sellega on oma äda jälle – Mineva sui kasus tuhlis ete suureks. Nönda suureks, et vihamad möötu runntuhlist öieti tiha’p’saageed!

Teisekorra on tuhlistel plekkisid vöi oukusid vöi muud santi asja koorte peel, leiga nee sandemad kuhad ning silmad enne keetmist ikke välja. Sedati polegid nee pooleniste ee koorit tuhlid änam runnakad. Niid iteldasse nende kohta kiudud tuhlid. Kiudud kut kärla naiste kuued!

Kui tuhlid on eeks keend on nee juba palavast peast kena sibulalaga vöi vöiga omal sisse vötta. Midad änamat juure pole ädast taristked.

Teine kena tuhlisöök on ratsed tuhlid. Möni niid mötles – et mis ullu juttu ma sii ajan, kis siis ratsid tuhlid sööb – ikke keedetasse vöi praetasse ennem. Äiäi, ratsed tuhlid iteldasse pannis praet tuhliste kohta ko. Ratsed tuhlid on ikke tundengitoit old ning vaada kut targad on. Ninda’t aitavad niidsel aal ka kodu  omal söömaks tiha. Koorid tuhlid ee, leigad öhusteks viilakateks ning praed siarasva ning sibulaga pannis eeks. Soolaragesid pane ko ninda’t kena paragus saab.

Teisekorra on jälleged ete nobest sööki tarist. Ning tuhlist on sii ko abi – paned vee keema, koorid tuhlid ning leigad supituhli möötu. Selle-aegas on vesi keema läind ning umbest paragus aeg tuhlid potti panna. Niid on sool üks natune pekist sialiha, vorsti vöi muud taulist tarist, leiga see podideks ning prae pannis sibulaga kenaks. Seebere on tuhlid juba pehmed, niid kallad kuuma rasu lihadega tükkis potti, maitseainid viska ko sega ning onged valmis. Kui märga pailu ning supp öhune sai, siis on kena püutäis külma veega segat jahusid juure panna – saad jahudega tuhlid. See on veelgid etem söök!

Tammeougu Liisi koorib koos Ormi ja Tuulega tuhleid
Tammeougu Liisi koorib koos Ormi ja Tuulega tuhleid, foto: Tammeougu Mari 2020

Kolmas, vaadat keikse löbusam tuhlisööma on tuhlipudru ähk tuhlimoos. No selle tegemises pole ko keerulist midad. Keikse paramdi aitab tuhlimoosiks souke jahujad sorti tuhlis, aga saab teistest ko. Sellekorra valitse valemad tuhlid, sedati läheb koorimine nobemdi. Keeda koorit tuhlid pottis pehmeks, kalla keedumärg ee ning songi tuhlid tambiga segamdi. Seebere kalla songi sega natuse piima ning viska paar püutäit jahusid, soola muidud ko. Keikse magusam osa tuhlipudrust on rasvas praet sibulid ning lihatükid. Nee kalla pudru sega.

Meite vanaisa pani tuhlipudrul alati kövast vöid. Umbest täpselt pool pakki, olga pott kut suur umbest olema juhtus. Keera see keik koostaga segamdi ning ete kena tuhlipudru olemas.

Jälleged kui oues tuletegemist on, on kena tuhlid koortega tükkis kuuma tuha ala matta ning sääl eeks küpseda lasta. See vötab teisekorra müdu tundi aega, aga tuhatuhlid on kangest kenad soola ning vöiga süia! Eriti meelepärane on sedasorti toidu tegemine lastele. Kui tuletegemist pole plaaanis, siis koorega tuhlid aitavad ahhjus tuha sehes vöi panni peel nönnasammati eeks küpseta. Selle sööma juure pole kahvlit ning taldregud viisakas vötta – tuline-palav tuhlis murtasse poooleks ning süiasse otse sörmede vahelt!

Tuhlisöökisid tehti egapäiselt egas Sörvemaa peres veel mönedkümned aastad tagasi. Souksi kuultsamid tuhlitoitusid on sörulastel veel nigut rasvaleib ning paldid. Nendega on juba pire änam tööd ning meitel saateaeg ottsas.

Souksed luud tulad täna meite juba üsna kevadiselt Sörvemaalt.

Sörulaste tuhlisööma erisaate tegid seltsis Tammeougu Mari ning Pääsu, saate leikas kogu Tammeniidi Margus. Tuhlisöökide erisaate ning retseptid levad siitsammast vörgulehelt! 

Kenad terist teitele ning jätku leiba!


Runntuhlid ning kiudud tuhlid

 1. Valitse vihamad ning üsna ühte möötu tuhlid välja ning pese puhtaks.
 2. Kui teed kiutusid tuhlid, siis leiga tuhlil silmad ning muud sandemad kuhad välja.
 3. Aja vesi keema ning pane tuhlid potti.
 4. Pane soola ko.
 5. Kui tuhlid eed, kalla vesi minema ning lase tuhlistel kuuma pliitaroua peel ilma kaaneta püsut aurata.
 6. Söö vöi, sibulalaga, söusti vöi millega soovid. Värske tuhlis aitab koorimata ee süia, vanemid tuhlid peab ikke ennem söömist koorima ko.

Ratsed tuhlid

 1. Leiga koorit tuhlid ning üks suur sibul öhusteks viilukateks
 2. Aja searasv vöi öli pannis kuumaks, kalla tuhlid ning sibul panni.
 3. Lisa soola, pipart vöi muud taulist vöib ko panna.
 4. Sega iga natuse aja tagant.
 5. Prae sönni kunni tuhlid veel umbest natuse ratsed on.

Tuhlipudru

 1. Koori tuhlid ning pane keema. Keikse param on tuhlipudru tiha mönest jahujast tuhlisordist (näiteks Maretist)
 2. Pane pisine püutäits soola ko.
 3. Koori ning aki sibul peeneks, leiga rasvasem lihatükk podideks ning prae seltsis eeks.
 4. Kui tuhlid pehmed, kalla vesi ee.
 5. Tambi tuhlid songiks.
 6. Kalla suur sorts piima peele, lisa paar püutäit nisujahu ning kövast vöid. Kalla praerasu, lihapodid ning sibulad pudrul peele ning keera köik kenast segamdi.
 7. Kui tarist, pane soola juure. 
 8. Kui sool rohelist vötta on, pane peele. Sibulavarssi, tilli vöi muud taulist.
 9. Soukst tuhlipudru aitab ainaldis ka süia.

Tuhatuhlid

 1. Tee köva löke ning otsi omal rouast lasn.
 2. Kui tuhka ning sütt juba küllalt, mata tuhlid kuuma tuha ning süte ala.
 3. Ooda kuni tuhlid eeks saand on. Vahepeal vaada, et kas on valmis vöi veel ratsed!
 4. Kui tuhlid on eed, murra tuhlid pooleks, pane soolaragesid peele! Vöi sobib ka kenasti!

Tiidsad tuhlid ning jahudega tuhlid

 1. Pane vesi keema.
 2. Koori tuhlid ning leiga pisisteks tükkideks.
 3. Pane tuhlid keema ning pane soola ko.
 4. Leiga tükk liha ning koorit sibul podideks.
 5. Prae liha koos sibulaga rasvas eeks.
 6. Kalla sibul, liha ning rasu tuhlistel peele. 
 7. Maitsesta! Igatsugu rohelist aitab seie ete kenast juure lisada (sibulavarssi, tilli vöi muud taulist)
 8. Kui supp liiga öhune, lisa püutäis külma veega segat jahusid ning maitseainid. Sega kenast!
 9. Sedasi saad omal jahudega tuhlid.

Kannatis

Kui söömaga koua läheb, küpsetavad lapsed omal pliitaroua peel tuhliviilakid.

 1. Pühi pliitaroud puhtaks ning tee vali tuli ala.
 2. Pese tuhlis ning leiga irmöhusteks viilukateks.
 3. Kui pliitaroud on tuline-palav, pane tuhliviilak pliitaroua peele.
 4. Kohe kut tuhli üks külg on valmis saand, keera teise külje pärast.
 5. Vöta kröbe tuhliviilak kahvliga pliitaroua peelt ee, lisa soola ning söö nahka!

Riivipaltide tegemise ja söömise kohta saad lugeda Eesti Vaimse Kultuuripärandi nimistust ning meite minevasügisesest saatest “Taritus sööd apput rokka ning riivipaltisid“.

Tammeogu lapsed küpsedavad omal kannatist
Tammeougu lapsed küpsedavad omal kannatist, foto: Tammeougu Mari 2020
Back to Top