Siiruviiruline kevade algus

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 27.03.2024

Terit sörulased ning sörulaste söbrad. Ma ole Timmi Helle.

Täna on vöimalus ühest üsna suurest ning uhkest tegemisest rääkida. Vähemast meite oma arust see tegemine suur ning uhke. Lugu on sihandune, et meite regilouluseltskond Ammuker andas oma albumi välja ning nüüd louba õhta oli Anseküla seltsimajas seda tudvustav kontsert. 

Ammuker ähk Ammukaar on vanamas keelepruukis vikerkaar. Siiruviiruline kut Sõrve naiste kirikuub. Meite loulunaised on ka keik uhked ning värvilised, igaüks omamoodi siiruviiruline. Ning plaadi nimi on ka “Siiruviiruline”. Sääl peel on ulk loulusid ning muud infud ka.

Tammeougu Mari suur edevõtmine see keik on. Maril muidugid ulk loulunaisi abiks, kis iga esmassuna kogu keivad ning regiloulu kenaks ning moekaks pidavad. On sääl ennemsündind naisi ning iljem sündind naisi, mõned puhta noorugesedkid sias.

Ammukeri proovi pildistas Timmi Helle. SPS 2024

Peele selle tahaks veel itelda, et tuul viis iljaaegu jää Sõrve ning Abruka vahelt ee, ennem oli keik jäärüsi täis, niid meri vaba ning äp öhka änam nii pailu külma. Lund pole meite kantis ammust ajast nähtud, lumikellukesed öitsvad juba kuu aega, särjed kuivavad räästa all ning sookured üidvad põldude peel kut pöörased. Sedised uudis meitel edasi anda siit kevadiselt Sörvemaalt.


Regilouljatega jutustas Timmi Helle, saate leikas kogu Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Back to Top