Salu Epp: “Mis siin Sõrves teistmoodi on? Süda laulab, kogu aeg süda laulab!”

Sörvekeeltsed uudised 7.04.2021

Keikse kenam uudis on meitel see, et kala on meres ning vörkus ko. Kis teeb pütingid, kis käänisid, kis praeb nöndasammati ning. Nee pütingad – nee on ühed kenad kuivad suitsuräimed eesti keeles. Ning käänid ähk sütekala, seda küpsetasse sedasammati süte peel, pahla ottsas. Muidud vöib ahhjus panni peel kah käänisid tiha, iks egaüks ise teeb, mis taal paramdi maitseb ning. Teine uudis on et  – vahtramahl on niidseks ottsas ning kask jooseb mis irmus.

Ning selle kangest kena söömajutuga jöuamgid Imara külase, Salu majapidamisse. See oli umbest suure-reede-öhta, kut Salu Epp moole pahlatääve värskid pütingaid püuse andas ning lastel maiuseks käskas viia. Meite pisine poiss söi Salu Matti pütingid umbest ainaldis, isigid tuhlist es vöta körva. Nönda eed olid old, et taal es ole aega!

Ning seda’t Salu Epul silma ning kätt on säel, koes midad abi taarist vöi midad soukest, see on isigid Kadrioru roosipalide vahele tääda. Joo oli sii vabariigi aastapääva aegas, kut tuli söuke kiri ala, et Epul on Eesti Punase Risti V klassi orden saaja. Me vötsim selle asja kuhe plaani, ning sii lihavöttepühade aegas saimeged Timmi Hellega seltsis meite körgelt tunnusdut kriisikodu vabatahtlikul vööraks mindut. 

Aga ouraha pole sille toudi pärast Epul veel mitte üle antud, nöndat seda tuleb meitel teisekorra uuest vaatma minna. 

Attäh Salu Epp!

Salu Eppu ning Timmi Hellet pildistas Tammeougu Mari. SPS 2021


Souksed luud tulad täna meite kenalt ätsid täis Sörvemaalt. Sörvekeeltsid uudissi tegit seltsis Timmi Helle, Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!