Salme Vallateater valmistub suveks

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 6.03.2024

Terit köik sörulased ning sörulaste söbrad. Ma ole Timmi Helle.

Tänases saates tuleb juttu ühest meite kandi kuultsast mihest. See on Anseküla kirikuöpetaja Martin Körber.

Sünni poolest ta puhtaks mandrimees, Vönnu pasturi poeg. Noorest peest Ansekülase kirikuöpetajaks tulnd ning Kuresaare ähk selleaegse ninega Arensburgi linnast naise vöttand. Sii loulukoori organiseerind ning juba midu aastad enne Eesti esimist suurt Tartu loulupidu sii Sörves kohaliku laulupiu korraldand.

Äi ole taal paergus äi sünni- äga surmaastapäe. Teaatrikuu akkas teetavasti märtsikuuga pihta ning näitemängudest meite kantis elupäävad lugu peetud. Meite näitejuht Maire Sillavee on vaivaks vöttand Körberid ännast luu ning loulu sisse panna.

Ilmalikud loulud kirjutas Körber oma koori jäuks suuremalt jäult ise. Et äi oleks umbest vagad ning vaimulikud loulud, vaid et oleks ilmalikkusid ka, mis louljatele meele järge oleks loulda ning kuuljatel kena kuulda. Ilmalikkude loulude kohta on ta ütlend et: sirp ning vikat äi sünni ka kiriku viia, tarblised riistad ometi.

Näitemängutükki sellest, kuidas Anseküla külamehed ouklouludest ee pöörtsid ning naistega seltsis kenast neljaäältses kooris louma aksid, seda saab selle sui midu korda näha. Esimine kord piaks Anseküla kirguasemel olema 6. juulil. Siis on meitel sii Sörvemaa laulupüha ka.


Sihantsed plaanid ning tegemised meitel sii kevadisel Sörvemaal. Näitemängutegijatega rääkis Timmi Helle, saate leikas kogu Tammeniidi Margus. 

Kenad terist teitele!

Back to Top