Salme koolis peeti tutiaktust

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 29.05.2024

Terit keik sörulased ning sörulaste söbrad. Ma ole Timmi Helle.

Selleaastane külm lumesajune kevad on üle elatud ning sirelite öitseaeg on käe. Valged ning lillad ning. Põõsad öisi täis ning löhnavad et otse ulluks ajab. Nönda kut kevadeti ikka. 

Sedakorda veel kuumalaine ka sönna juure. Idatuuled on sooja kuiva ilma toond ning meri nii maas, et mine vöi jala Abruka. Meri ise soe umbest kut südasui.

Koolilastel sellegidpoolest ikka veel kooliaeg.

Koolisid pole Sörve lastel rohkem kut üks. Meite Salme Pöhikool äi asu üldsegid mette Sõrves. Las ma seleda. Vaada, Sõrve piiride paikapanemine on umbest niisamma täpne kut Eupoopa ning Aasia piiri tömbmine. Üks piiride paikapanemise määraja on Salme jögi. Selle arvestuse järge on Sõrves änamus Salme küla majadest, rahvamaja, pood, vallamaja, lasteaed. Kool jääb teissele jöge ning äi olegid mette Sõrves. 

Muidugid on teissi territooriumimöötmise kriteeriumisid ka. Omaaegse Anseküla kihelkonna vöi ilisema Salme valla piiride järge. Nee piirid on ajaga vahetevahel muutund ning nüid ongid sedati, et umbest Salme jögi on see, mis igal ajal paikas on. 

Vöib siis ütelda, et Salme kandi lapsed keivad Sörves lasteajas ning koolis suurel Saaremaal. Olga selle asukohaga kut on, äga täna oli Salme koolis tutiaktus ning 9. klassile elistati viimast koolikella. Rääkisime püsutsugu juttu kahe lõpetajaga, Davieri ning Pääsuga.

Niimoodi nad keik reas lähevadki. Salme kooli lõpetajaid pildistas nende tutiaktusel Timmi Helle. SPS 2024


Sihantsed kevadised uudised siit Sörvemaalt, palava päikese, sooja mere, sirelite ning linnulaulu maalt. Tutipidulistega rääkis Timmi Helle, saate leikas kogu Tammeniidi Margus. Ähk kohtume sügise raadiu koutu jälle. Kenad terist terveks suiseks ajaks!

Back to Top