Saaremaa mahemuna kunningas

Sörvekeelsed uudised 2.12.20

Terit sörulased ning muidu saarlased!

Sörulased teedvad juba muistisest aast nönna kenast’ ee, et misasi on sii piiradud risurss. Sörvemaa on ju umbest kud pisine röharingas kahe mere vahel nindat ega jäljedäis maad peab sii asja ede minema. Niidsel aal pole sii pöllumajandus änam nönda tähtsa kuhabel ning rapigud ning metsa jägub nii saemeeste kut metsaloomade jäuks. Sellevasta entsel aal oli egas pool koes maa väheged vilja kands pöld ning koes mitte säel, einam vöi karjam.

Ning äga egamehel es oleged nönna pailu maad et lehma vöi siga pidada, seeberest peeti sii egasugu muid elajid ko. Näiteks kodulindusid. Entse aa lemmigud olid anid. Anisid olla möne küla all randas old tuhanded-miljunid. Äi maa’p tee kui suur nummer see tänase pääva keeles on.  Aga seda ma tee küll, et kodulinnu pidamine on sii Sörrves entselt moodis. Kukkede kiremist kostab niid küll vist egas külas mitmest poolt.

Sellevasta Salme külas elab kanu niid küll juba änam kut Sörrves üldse inimissi kogu on. Ning keik söövad umbest ökud mahetoitu ning munevad keikse magus’maid mahemunasid. Meite riburterid on selleaasta juba kaks korda Saaremaa Mahemuna-kunninga – Tanel Tanguga – rääkimas keind. Esiti keisim külas sellel kevadel, kui kanad alles aksid tuttuues loutas end sisse säädma. Ning teisekorra siis niid vasta talve. Interviuust saad kuulda, kudas Tanelil ning ta kenadel sulelistel läind on.

Timmi Helle jutustab kanafarmer Tanel Tanguga. Foto: Tammeougu Olku, SPS

Suur attäh Tanel Tangule – jöudu ning kenad terist!

Souksed luud ning uudised tulad täna meite munarikkalt Sörvemaalt.

Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Timmi Helle, Tammeougu Oliver, Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top