Saare Iivi Kailuka külast

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 16.11.2022

Terit sörulased ning muidu saarlased! Ma ole Tammeougu Mari.

Täna köneleme toidust. Et vanad sörulased muust’p räägigeed ju kut umbest kaladest ning kalade söömisest, jutustame sellekorra tükkisoopis ühe saarlasega, Saare Iiviga. Ta on sii sörulastega juba änam kut poole elu toimedand, aga oma lapsepölvest määledab kenast, mis söökisid vanaema tegi ning muud asja ikke ko. Iivi on meite uues Salme koolis müdud sorti tööd teind juba kooli akadusest peele. See teeb niid juba änam kut 30 aastad. Präägasel aal istub Iivi änamast sii kooli raamadukogus ning ojab muud paprid ka kenast joone peel. 

Saare Iivit tema tööpostil Salme kooli raamadukogus pildistas Tammeougu Mari. SPS 2022

Attäh Iivi, et meitele saarlaste söömamoest soukst tarblist teedust andsid!

Sihantsed luud tulad täna siit Sörvemaa sörva peelt.


Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!