Saare Ivi Kailuka külast

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 16.11.2022

Pitk saade, sörvemaa.ee

Terit sörulased ning muidu saarlased! Ma ole Tammeougu Mari.

Täna köneleme toidust. Et vanad sörulased muust’p räägigeed ju kut umbest kaladest ning kalade söömisest, jutustame sellekorra tükkisoopis ühe saarlasega, Saare Iviga. Ta on sii sörulastega juba änam kut poole elu toimedand, aga oma lapsepölvest määledab kenast, mis söökisid vanaema tegi ning muud asja ikke ko. Ivi on meite uues Salme koolis müdud sorti tööd teind juba kooli akadusest peele. See teeb niid juba änam kut 30 aastad. Präägasel aal istub Ivi änamast sii kooli raamadukogus ning ojab muud paprid ka kenast joone peel. 

Saare Ivit tema tööpostil Salme kooli raamadukogus pildistas Tammeougu Mari. SPS 2022

Attäh Ivi, et meitele saarlaste söömamoest soukst tarblist teedust andsid!

Sihantsed luud tulad täna siit Sörvemaa sörva peelt.


Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Back to Top