Ristipõllu uus akadus

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 12.01.2022.

Terit sörulased ning muidu saarlased! Ma ole Tammeougu Mari. 

Selle aasta tervitamise köne salvestamisel saime meite noore kaastöölise Ristipõllu Tuule käest kuulda, et nende perel on mere äere peel uuele elule vundament maha pantud. See pani meitele mötte piha, et kui meite könes oli juttu sellest, kuidas vanade talukuhtade uuest ülesehidamine on kangest vaivaline, siis niid on meitel ete kena vöimalus minna ning vaata, mismoodi säel Üüdibe külas ühe soukse talukuha ülese ehidamine keib. 

Et sörulassi ikke oma esivanemade kojupoole väab, on ammugid tääda. Äga sii Sörvemaa Saaremaa-pooltse akaduse juures ka midad teisiti ep ole – Ristipõllu uue peremehe Andrese esivanemad on sealtsammast Üüdibe külast päralt. Uurisime peremehelt, kuidas see elude-oonede ülesehidamine edeneb, on’s ka raskussi nähja ning mis tööd paragusti käsis on. Perenaine Anni teedis kuhalikkudest loomadest-taimedest-lindudest jutusta ning räekis, mis ta selle kuha ajaluust ning juhtumistest teedis.

Keik uuvidav seie saatese es mahu, aga ju teem Ristipõllu perega teisekorra jälle juttu!

Attäh Ristipõllu pererahvas Andres ning Anni meitid oma oue peel vasta vötmast!

Souksed luud ning uudised tulad meite kevadise moega taliselt Sörvemaalt. Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Oliver ning Mari, saate leikas kogu Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top