Raimond Ellik

Sörve kevad äi issi änam mitte umbest aidu-koutu. Kevad on värava väädist lahti vött ning marsib juba otse keske oued!

Meite Timmi Helle keis sellekorra külas Raimund Elligul, kis Salmel piimakarja peab. Loomi on säel müdu loudatäit – peale lehmade-vassigute veel müdu tougu partisid, kanu, lambuid ning jänessi ko.

Keige selle nua-laiva valitseja, on oma otse löputa loomade talitsemise töö körvas joudend mitmes näitemängus saalitääve publigud nairma ning nutma aada ning ühe raamadu ko kirjutand – “Vööras mundris vööral maal”. Olgagid saarlane, pole Raimund sündind sörulane mitte.

Infot raamatu kohta

Attäh Raimond, joudu ning terist Salme louta!

Uudishimulikud noored Salme lauda juures. Foto: Pääsu Parrest 2019

Souksed luud tulad sellegora meite lumegellugessi täis Sörvemaalt.

Sörulaste uudissi tegid seltsis Timmi Helle, Tammeougu Triin, Oliver ning Mari. Saate leikas kogu Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!