Priitahtlik pritsumees Aadussoo Peeter

Sörvekeelsed uudised, lühike saade 17.03.21
Sörvekeelsed uudised, pikem saade 17.03.21

Terit sörulased ning muidu saarlased! Ma ole Tammeougu Mari.

Sellekorra on meitel otse müdu lugu jutusta. No esiti räägime sellest mismoodi meite kenad naabrid, muhulased, emakeelepääva tähistada möistvad! Naad tegid omale täitsa isioma aabitsa! Kukk vahib kaase peel ning. Seebere me muidud elistasim Laasu Kadrile, kis muhulaste aabitsateu juures üks suurem asjapulk oli.

“Muhu oabits”, pilt Muhu Pärandikooli palgeraamatust. Siit vörgulehelt saad omal ko muhulaste väärt raamadu tellida!

Attäh Laasu Kadri ning Muhu Pärandikool, joudu ning terist teitele!

Sörvemaalt ko uudissi. Tagasörulaste tööd ning teud on sellekorra Päästeammedis silma akkand. Vabariigiaastapääva puhul ou-indas Päästeammet Päästeteenistuse medaliga Sörrves keik oma täisinimese elu priitahtliku pritsumehe tööd teind Aadussoo Peetrid. Ähk Välja Peetrid, nigut teda nooremas pöllves kutsuti, siis kui ta veel sovoosis ratsiunaliseerija oli… 

Eessörulased kummendeerisd et: “Äi – see oli jo ammugid aeg Peetril medal anda!” Mis siis muud, kut mineva louba keisim Timmi Hellega seltsis värskel oumärgi kavaleeril Iidekülas vööraks.

Nink kui sa äi tee, et mis ammetimees sii ratsiunaliseerija on, siis Luule möistab soole seda asja ähk püsut kaarimaks jutusta!

Attäh Aadussoo Peeter ning Luule!

Aadussoo Peetrit pildistasid Tammeougu Mari ning Timmi Helle.


Souksed kenad luud tulid meitel sellekorra Muhumaalt ning Sörvemaalt. Sörulaste uudissi tegid seltsis Timmi Helle, Tammeougu Oliver, Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top