Pöline loomapidaja Rauniku Anne

Selle aasta teine nädal töi sörulastel töölise talve. Kis väheged tahtas, sai nädalavahes uisud ala ning litsutama. Sirila oja äeres pou peel jäe küll poukus ning löi praud sisse, aga äga sest pole midad – sügisene jäe raksub, aga katti äi lähe naljalt mitte. Vöi mis sii äda vöttaged, keige süvamas kuhas ähk on pölist saati vett, nindat poukus mis ta poukus, aga uisutasime kenaste. Ning nädala akaduses saim omal isigid suusad ala. Souke kena tali oli meitel sii saare moodi poolsaarel! 

Sörrves elades jäeb kergest souke mulje, et keikide esiisad on ikke ning alati old kalamihed. Aga see möte pole öige mitte. Vähemaste kui siit Sörvemaa peelt kasvöi piregeise suure maa poole menna, näiteks Suurna külase, siis lövab möne ete pölitse talupidaja. Vötam vöi Rauniku kuha, koes präegast äitee mitmes pölv loomapidajaid ning üldseged mitte kalamehi ringi talitamas on. Sellekorra keisim oma mikruhvooniga külas präegasel aja meitekand keikse populaartsemal talupidajal, Rauniku Annel. Anne peab Lassis kenad piimakarja ning randas ulka lihaloomi, pisemad elukad veel peele selle. 

Anne Teäre talu, on saand kuultsaks otse üle Eestimaa ning juttu tema tööst-teust saab lugeda ete mitmest ajalehest. Oli Anne ju Eesti Aasta Põllumees 2020 nominent! Ning äga soukest tiitlit nöndasammati kena palge eest jägata. Ikke kena töö iist. Elud-ooned korras, loomad äste oitud ning andvad korralikku toitu saarlaste ning muude kenade inimeste louale. Kis tiib sii jouab. 

Olgaged, et Rauniku Anne isi mötles noorest peast, et taale ähk ka politseinigu ammet oleks  passind, on Anne oma niidse eluga ete rahul.

Attäh Rauniku Anne, joudu ning kenad terist Teäre talu röömpsale perele!


Souksed luud ning uudised tulad täna meite talvemaiguselt Sörvemaalt. Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Oliver, Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!