Piparkoogilood

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 20.12.2023

Terit keik sörulased ning sörulaste söbrad! Ma ole Timmi Helle. Täna ma taha rääkida… no äi tee millest paregus ikka muust rääkida kut jöulutest ikka. 

Äks igaüks on vahetevahel mötlend, et ilm on ukkas, jõulupühad puhta kommertspühadeks käde läind ning pire kut akab vastugid vahel see irmuline jöulureklaam ning ülearuste kingiduste koguostmine. Ning see ka, et aastalõpp on paras põnts rahakoti pihta ning onts keik see suma üleüldse tarbline.

Ise me ju igaüks teeme seda kommertsi. See iga pere oma teha ning kogu leppida, kuidas ning kui pailu kiskid raiskab ning mille peele kuludab ning. Kas piab igamees igamihele kingidussi tegema vöi saab kuidagid möistlikumalt. Mihantsed söömad jöululaava peel pidavad olema ning koeskohas see jöulusöömaaeg üleüldse ee pidada. Kodu kuuse all vöi tükkisoopis metsas vöi mere ääres. Et teeks äkist midad teistmoodi kut muidu.

Seasta vist kodu katuse all ikkagid keige etem, sellepärast et öues nii läkune ning vesine olemine. Oleks, et keik see vesi lume näul maha sajaks, siis saaks minevaastase lumeportsu käde. Sellesamma, mis siis oli, kui Birgiti-nimeline lumetorm minevaasta detsembris Saaremaast üle keis, keik teed kinni sadas ning elekrivoolud ee vöttas ning. Terved külad olid ulgem aega pimed. Siis oli meitel sihandsamma olemine kut paes Lõuna-Eestis on. Äga selletaline lumi, see läks meitel nüüd ühe ööga minema.

Möned  päävad veel ongid jäänd ning käe nee talised pühad. Tulga see aeg siis lumine vöi vesine, edevalmistused keivad ulgem aega juba. Kis pani varakult jõulutuled akkama, kis tegi makkisid või verimakkisid, kis ajas veini või õlut, kis toppis kaapsud purki…

Ning olga selle komertsiga ning ostmistega ka nönda kut on, lastega peretes piaks ikkagid midad raditsioonilist jõulumaiust olema. Ükstakeik, kas ostetud või omatehtud. Süldist-praest-pasteedist vöi makkidest keik tänapääva lapsed ähk lugu äi piagid. Söövad vöib-olla üsna pitkade ammastega, kui pole vilund sedissi asju sööma. Nendele miskid magusam suutäis ikka änam meele järge.

Anseküla lapsed tegid kolm pühabäd järgemööda piparkookisid. Tammeougu Pääsu oli üks nendest tegijatest, Tammeniidi Elve ning Salu Epp aitasid asja korralda ning jutustasid oma lapsepõlve piparkakkudest ka.

Nüüd siis äi ole muud kut talised pühad ee pidada, talised mängud ee mängata (peaks siis ikka öiged talveilma ka veel tulema)  ning peele seda akata suid ootma. Et jälle nee lastekolmapäävad käde jövaks.


Sihandused luud ning uudised siit jöulueeltselt läkuselt-lidriselt Sörvemaalt. Piparkoogitegijatega keis rääkimas Timmi Helle. Saate leikas kogu Tammeniidi Margus. Kenasid pühasid teitele ning kuultke meitid tulevaasta jälle!

Back to Top