Päästlase maja

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 26.04.2023

Terit sörulased ning muidu saarlased! Ma ole Tammeougu Pääsu.

Sellekorra tuleb kohe akaduseks ee itelda, et Sörvemaa on tänaseks päävaks lindude poolt ee vallutud. Mets otse kipub igatsugu pisistest ning suurdest loululindudest. Meri on nöndasammadi elu täis. Nii vee peel kut vee all. Kalamihed on kis vörgu, kis öngega saaki noudmas, ning kuulda on, et saaki saab.

Sörvemaa akaduses, Sääre ottsas oli mineva reede pidu. Säel on viimasel aal üldse igatsugu sündmussi toimumas. Küll on konsert, küll koosolek, teisekorra näidedasse kinu ning sellekorra oli meitel tansiöhta. Et sääre ottsas on umbest ühe pääva aastas tuult vähem kut 1 meeter sekundis, vöib uskuda, et äga oues neid pidusid änamast äi peeta. Kogusaamisteks on siin säärel üks kena maja korda tehtud. Varemalt kutsuti maja Rupkaks ning möned aastad tagasi oli see üsna ee lammund seisus. Salu Epp, kes noorest peast sii Säärel elas ning töötas, jutustas meitel, mis koht see Rupka öiete oli.

Minevaks suiks oli Saaremaa vald endise Rupka korda teind. Niid on selle linnutiiva moega katuksega oone nimi Päästlase maja. Eks see nimi on natuse sönamäng ko – esiti oli sääre tippus ju päästejääm, ning neid va pääsukessi ähk päästlassi on sii ka irmuliste pailu suisel aal ringi lindmas. Tammeougu Mari uuris Metsalu Mahe kääst, et misjäuks seda Päästlase maja öiete taarist on?

Popi Mari teedis veel juurde rääkida, et sii on juba maikuus tulemas perepäe ning juunis Hedvig Hansoni kontsert. Nöndat sörulastel on oma kodu lisidal müdu kenad edevötmist tääda.

Sii Sääre paakis on peale majakavahtide ning raadiujääma inimeste ikke muud rahvast ka toimedand. Vötam vöi ilmajääma. Kui präegast teeb ilmavaatlemise töö ära autumaatika ning kosmuse-satelliidid, siis entsel aal oli keik see töö inimese ee tiha. Metsalu Mahe on sii Sääre otsas inimeseks kasund ning teab seda siintsed ilmavaatleja elu kenast. Aga äga entsel aal sii Sörve tippus egaüks elada’s saa ko ning isigid vööraks tulemine vöis nouda asjaajamissi, meenutas Salu Epp.

Enne söja oli see öige Sääre küla oli ikke rohkem maa peel, koes ka pöldu arida ning eina tiha sai. Sääre küla jähi söa järges tühjaks ning tehnuloogia andis vabaduse ka ilmajääma ning tuletorni rahval vähemtuuletse kuha peele elama kolida. Mahe teedis könelda, et Säärelt on bussiga Salme kooli juure pooleteise tunni söit ning see käib üle jou ka keikse valjemal koolilapsel. Nöndat präegast äi ela sii Sääre paakis ete kedad peale merelindude ning päästlaste. 

Attäh Popi Mari, Mahe ning Epp!

Souksed luud tulad täna meite pillimänguselt Sörvemaalt.


Sörvekeeltsid uudissi tegid sellekorra seltsis Tammeougu Pääsu, Mari ning Tammeniidi Margus.

Kenad terist teitele!

Back to Top