Mailma keikse esimene Sörve Wiiuli Päe

Sörvekeeltsed uudised 6.04.2022

Terit sörulased ning muidu saarlased! 

Ma ole Tammeougu Mari. Ülemineva lauppa toimus meitel mailma keikse esimene Sörve Wiiuli Päe. Ansekülas said kogu nooremad ning vanemad, osavad ning ete algajad viiuldajad Sörvest, Saaremaalt ning möni tükkis kougelt ko! Viiulide körva passisid ka teist masti pillid nigu kinsuviiul ähk hiiukannel, kingaviiul, tšellu ning isigid vilespill ete kenast. 

Teeda-tuntud pärimusmuusigu ning viiuliöpetaja Sänni Noormetsa juhendamisel mängati Sörve ning Saaremaa viiulilugusid, missedest möned rahvaluulearhiivis änam kut sada aastad edemängmist ootend on. Öhtaks oli kava koos ning kui siis Wiiulikontserdiks kogus selsimajase poolsada kuulajad ning tanssijad, siis es pea kedad mitte pettuma! Lusti jägus keikidel!

Laubane torm viis meitelt muidud öhtaks voolu ee, aga ega me’s vöta ädaks. Akide abiliste korraldut keneraaturis jägus küted umbest täpselt tansiöhta löpuni. Seks aaks olid viiuldajad juba 12 tundi ühtejooni mängand ning oliged paragus aeg öhtal minna.

Päevast pilliharjutamist ning öhtust tantsu pildistasid Leanne Barbo ja Tammeougu Mari. SPS 2022

Attäh Sörvemaa Pärimuse Selsi ning Ansiküla Pöllumeeste Seltsi vabatahtlikud ete kena Sörve Wiiuli Päeva eest!

Noorte ning laste osalemist Sörve Wiiuli Päeval toetasid ning egatsugu muid kulusid katsid nii Sörvemaa Pärimuse Selts ning ansambel Ammuker, Anseküla Põllumeeste Selts, Saaremaa Vald, mütu lahked annetajad ning keik täisinimestest viiulipäeval osalejad. Attäh!


Souksed luud tulad täna meite tuuletselt Sörvemaalt. Sörvekeeltsid uudissi tegid sellekorra seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!