Lohetalsutajad

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 5.10.2022

Terit sörulased ning muidu saarlased. Ma ole Tammeougu Mari. Täna räägim lohetalsutamisest.

Äi’ep saa sii Saaremaa peel mitte ega aasta suusatamisega tegemist tiha vöi okid mängata änam kut ähk koeskil pau peel, kui kena tali olema juhtub. Oma oues sulgpalli mängmiseks tuleb teisekorra otse müdu kuud oota, ennem kut nönda vaikset ilma nääb, et pall joonelt naabrite kaselatva’p lennaks. 

Ning souke eriline giugraahvia on sörulastel ikke igatsugu vöimalussi andend, mida mujal mitte’p ole. Maap aka sii uhkest kalapüigist vöi purjulaeva vöimalustest mitte könelemageed, nee keik entse aa mönud. 

Niidsel aal kuuleb ikke siit ning säelt, et lohetalsutamise spordi jäuks paramad paika on raske leida terve ilma peel. Ning lohetalsutamise all mötlem me lohesurfi. See on üks ete moekas ning erk spordiala. Säel teeb tuulelohe nelja pitka liini ottsas sool soukse söidu sisse, et sool pole muud tarist, kud öiged joont oida. Ning vaata’t sa mitte ülegile’p lenna. Ähkkid soukst rallid vöiks ju lage maa peel kah tiha, on keikse param lohega söita mere peel. Ning merd meitel sii jägub. Vahest oled teisekorra isigid näid tuuletse ilmaga suuri värvilissi tiivaid koeskil mererandas tuult püidmas? Just nendest tiivastest ning tiivastega lindjatest me sii sellekorra räägimegeed. 

Sörvemaa sörrvas Salmel elavad kaks lohetalsutajad, Kaur Filippov ning Rita Reeman. Ega aasta toovad nad omal müdu ouraha ning meistritiitlid kojuse, äi neid tiitleid ning ouindu’s aka me mitte kogu lugemageed.

Kena tuulevaikne ilm lohetalsutajaid mere ääre ei meelita, Kaur näitab Tammeougu Marile ourahasid. SPS 2022

Selle pühaba, peelelountsel aal, kui ma Kauri ning Ritaga juttu tegi, olid nad umbest paragusti merelt tagasi joudend. Kaur tegi tule pliita-ala ning ajasime piregeise juttu. 

Rita küpsetas paragusti perel söömaaega. Et Kaur kuldsemad medalid änamast perenaise omadeks tunnistas, uurisin, et ont’s see lohesurf siis rohkem emastele vöi isastele paslik?

Attäh Kaur ning Rita! Joudu ning terist!

Souke lugu tuleb sellekorra meite tuuletselt Sörvemaalt.


Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Back to Top