Koolielu Kaire lukki pantud Sörvemaal

Sörvemaal on ete suiseks muutund, kraadisid teisekorra änamgid kut mönel jaanipääval. Mesilased on platsis ning tigad oma tähtsad tööd keikvöimalikkude lillede tolmutamise juures ning kumalased otsivad sooja kohta koes omal pesa tiha. Et Saaremaa puhta lukki pantud on sii Sörves kena rahulik elu – äi pole pailu outusid söitmas ning nönda selged taevast, koes umbest möne korra päävas möni linnuk üla linnab, nägim viimati lapsepölves. Äi mitte, siis kut Islandil see irmuline suur vulkaan purskama akas oli ko möne päeva jägu selged taevast niha. 

Koolielu Kaire lukkus Sörvemaa üle arutamas. Foto: SPS

Sellest, kudamoodi tagasörulased selle uutmoodi eluga toime tulad keisim jutustamas Kounispe külas, Koolielu Kaire pool. Kaire on ju sii Sörves meite eesliini-mees ning teeb ähk änam könelda kut möni teine. Jutustasime kenast oues ning pidasim kolm meetrid distantsi.

Sörvekeelsed uudised 08.04.2020

Tere, tere. No läheb ikka kevadiselt, nagu Sa juba ültesid; ilm on kena, linnud laulvad, vaikne tuuleõhk ja mis Sa ing veel tahad. pöllupeale veel ep saa, pöld on veel märg. Aga aiatööd küll käivad siin. Eks ta püsut vaiksem ole, et inimesi pole näha liikumas ning autosid söidab vähe. Ning nagu sa ütlesid lennukid pole taevas näha. Aga praegus ega ma siin ju eriti ringi ep könnigid, mul pole siin mingit vahet. Maainimesel on tööd koguaeg, et olga see, see kena ilm vöi sant ilm, vöi karantiin vöi misiganes, et oma öues ning toas ning pöllupeal vöi metsas – tööd leidub ikka. Vöi siis käin oma tööringi ära. Ning ma olen koduooldaja, käin siin Torgu-otsas eakatele ja aigetele toitu viimas. Ning aitan nendel puid tuppa tuua ning muid töid teha. Noh, praegust on ta natukse meitel sedasi kokku tömmatud, et käime nii arva kui vöimalik. Ja niipalju kui vajalik, et mitte üle-päeva käie vaid natukse rohkem vahet pidada. Nagu ma olen kuulnud nendelt inimestelt siis, praegust ikka lapsed elistavad üsna sageli ning räägivad üsna pool tundi, tund aega vahest järjest, et lapsed tunnevad ikka uvi ja tunnevad muret oma vanade pärast ikka küll…

Olga küll kena rahu kodu toimeta, aga mönest asjast on sörulastel natuse kahju ko. Umbest siis kut se suur aplaava sii lahti läks oli Sörves plaanis üle-saaremaaline käsitööpääv ee pidada. Mis sellest möttest siis niid saand on?

Ära pole midad jäänd. Käsitööd saab praegust igaüks kodus ise teha ning veel uusi ja uhkeid asju sinna näitusele, küll see näitus ja see käsitööpäev ükskord ikka tuleb. Ettevalmistused on tehtud, poolest saati, ning küll see suur karantiin ka ükskord mööda saab. Ja siis saame jälle kogu ning teeme oma käsitööd edasi. Siit ka üleskutse inimestele, et kes kodus istuvad ning midad teha pole: akake näputööd tegema, siis saate ka omad asjad näitusele tuua.

Nindat saarlastel-muhulastel on niid lisa-aega näituse jäuks kodu veel möned kenad asjad valmis tiha. Ähk teeb püsut santi ilma, et saame varduid kududa vöi ommelda veel ennem kut suur sui käde jouab!

Kui sii sadaüks aastad tagasi suur taud, ispaania kripp, üle mailma keis sai sörves kirguraamadute järge kripi pärast matetud änam kut kolmkümmend inimest. Äi tee kui pailu siis karantiinist ültse juttu oli vöi kui pailu see-aeg käsi pesti vöi sotsiaalsed tistantsi oida möisteti? Niidsel ajal on meitel viruloogia-tääduse teedmissi pailu änam ning arsti-abi vähemasti Kuresaare linnas keigil saadavas. Et taud sörvemaal kindlast kuhal, siis on sii kodupassimine meitel igati möistlik tegu.

Sörulastel muidud keno kodu kuulda küll – mine mere ääre vöi metsa, omal oues on ikke tööd ning toimedussi, aga kis linnas piab olema, sellel tükkis teisem lugu. Killel isioma tarkust täis noored-lapsed vöi lapsemeeltsed täisinimesed oida ning valvata, nendel on selle karantiiniga puhtaks ullusti – äga sa’p saa ju igas pool ust lukki panna vöi täies jous inimes kinni pidada kut teisel minek ning jutust mitte aru’p saa. Nindat nende terve moega taudikandjate kodu kinnipidamisega vöib mönes pool pailu mured olla küll ko. 

Küsisim Sörrves koduooldaja tööd tegevalt Koolielu Kairelt, onts see souke sääduse sunnil karantiinis istumine so eest üldse öige plaan?

Ma arvan, et see oli öige tegu küll, sest näha on ju tegelikult, et inimesed ei saa aru. Et parem on ikka teistest inimestest eemale oida. Ja kui inimesed sellest aru ei saa siis tuleb vötta karmid meetmed tarvitusele. No ma ütleks ikka seda, et kuulake ikka mis targad inimesed rääkivad. Peske käsi, oidke teistest inimestest eemale. Elistage nendele, rääkige telefoni teel omad jutud ära. Küll te ükskord kogu ka saate ja siis kallistate ning musitate jälle!

Nindat sörulased toimetavad sii üsna egapäisel moel ning nautivad seda püsut teistmoodi kevadet! Kui niid möistlikult tegutseme, küll saam ühekorra jälle üheteise pool vööraks keima akata!

Souksed luud ning uudised tulad meite ete-sinitse taevaga lukkis Sörvemaalt!

Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari, Oliver ning Tammeniidi Margus. 

Kenad terist teitele ning passi ikke kenast kodu!

Back to Top