Koolielu Kaire koduloo uurimisest

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 8.11.2023

Terit keik sõrulased ning sõrulaste sõbrad! Ma ole Timmi Helle.

Pime ajastu on siis nüüd käe. Ühe laksuga tuli. Nädalapäävad tagasi. Oomiku pime ning öhta pime ning. Räägitasse, et vana tark juut itlend, et leigad sa teki ühest otsast meetri maha ning õmbled teise otsa külge, sellest tekk pitkemaks ei kasu. Äi kasu jah, keik teedvad, äga mette sellest kelluruimisest lahti`p saa. Kelluaja paikaseeramine mitmed aastad jutuks olnd, äga äi saa kaubale, kas suine või taline aeg. Meite peaministergid ütles ühes raadiusaates, et täma igastahes on suise aja poolt. Seda oli töest kena kuulda, ähk on abiks, kui asjemad inimesed meitega ühtemoodi asjast aru saavad.

Mis sii pikkade õhtatega peele akata. Ingedepäe ning alluviin olid, mardid-kadrid kohe tulemas. Õigupoolest ühed ingede ning esivanamatega seutud keik nee pääevad. Kombed ning moed piregese erinevad, äga möte nendel ju ikkagid änam-vähem üks.

Üks võimalus ingedega asju aida on oma suguvõsa ning taluajaluu uurimine. Umbest kenast passib pimeks perioodiks. Pühabä olimegid Laasi Ainikaga Kihelkonna rahvamajas tarkust saamas, kuidasmoodi seda tiha  ning kohest selle kohta infud saab. Meitid öpetasid Koolielu Kaire ning Kõruse küla Jürise Tiina.

Koolielu Kaire (Ley) ning Jürise Tiina (Ojala) uurivad ajalugu ja jagavad oma teadmisi teistelegi. Kaire koos esivanematelt päritud vöö ning pulmapildiga. SPS 2023

Sihandsed tarblised teedmised sedakorda siit sügiseselt Sõrvemaalt!


Saate tegid Timmi Helle ning  Laasi Ainika. Saate leikas kogu Tammeniidi Margus. Kenad terist teitele!

Back to Top