Kipaku Virve elu Sörvemaa piiril, Salme jöe ääres

Terit sörulased ning muidu saarlased!

Mineva loupa tormas meitel sii Sörves nönda’t es ole mitte aru säädust peel.
Seleks aaks kut meite riborterid Sörvemaa väravasse – Salme külase – joudsid, puhus tuul juba sia püsti. Tammeougu Mari ning Oliver katsusid, et tiidsast Kipaku eluse varju ala said ning tegid endid Virvega tuttavaks. Vööti söömarenni ääres istend ning Virve jutustas vöörastel entsest elust sii Salme jöö kaldal.

Kipaku Virve ja Tammeougu Mari, Foto: Tammeougu Oliver
Raadiumisaade 26.02.20

Kui vanapagan sii sedad Salme jöge kaevas ning siis mesilaste kääst kangest minema jooskes, siis tallas see vanapoiss süvad jäljed pehme jöökalda sisse. Iga jäljeougu sisse tuli aga allik. Just sellestsammast vanapagana tallutud alligu soonest saavad ulk inimessi omal kena puhta joomavee tänase päävani.

Alliguvesi, Foto: Tammeougu Oliver

Salme jögi mis nendest jälje-alligutest omal muudkut vett juure saab, on ampsest aast kalameestel kena püiukoht old. Niidsel aal püitasse änamast landiga, aga entsel aal söideti lodjaga mööda jöge ning lasti mörrad öige kuha peel sisse!

Võrgu kork peremärgi, aastaarvu 1915 ja initsiaalidega JK
Vörgukork, foto: SPS

Kipaku elumaja pole mitte teeb mis vana oone – see sai söja aegas uuuest üles ehitud ning sihandsest materjaalist mis umbest käde önnestus saaja. Virve, kis see-aeg souke kooliaraline tüdruk oli, oli muidud vanaisal töös abis.

Souksid muistise moega elamissi on Salme küla vahel näha teissigid. Umbest kodi sii sovoosiaegsete majade vahel rinki ning pia silmad lahti! Siis nääd ähk muistissi ouekambrid, loutasid ning madalid rannarahva elusid ko! Katsu siis ikke viisakasti vaata, see pole sii ju miskid muusjum vöi midad – igas pool on killegite kodu ning elamine sihes!

Kui meite riborterid jälle Kipaku ouebeele said oli ilm veel tüki püssimaks läind. Tuul ning meri kohisesid üheteise vöitu, vihma sadas umbest egast suuunast. Allik muutkut sirises tasageisti ning soon viis kenad magust vett jöö poole. Justkut poleksked midad teisiti kui umbest ega päe. Küla vahel olid seleks aaks juba liiklusmärgid ülegil maas ning mettsas, maa-p aka rääkimageed.

Tormikahjud Salmel, foto: SPS

Niid on tuul jälle ee vaibund ning. Meitel kena minna mere ääre vaatma’t onts midad aakriku randa aand vöi ähk on tuhlipöldu vädamiseks kenad muda tuld!

Souksed luud ning uudised tulad täna meite mönusalt Sörvemaalt.

Sörvekeeltsid uudissi tegid seltsis Tammeougu Mari, Oliver ning Triin. Saate leikas kogu Tammeniidi Margus. Suur attäh Kipaku Virve!

Kenad terist teitele!