Kevadised tondijutud

Sörvekeeltsed uudised, Vikerraadio eetris 18.05.2022

Terit sörulased ning muidu saarlased! Ma ole Tammeougu Mari.

Kevad on Sörvemaal kövast oogu kogund, körgemad pöllud on küntud ning mönes pool sibulad ning porgandid maas. Tuhlitilgutamisega on veel aega, olgaged, et mitmes pool on varased juba ete maha tehtud ning ootvad kasumiseks kenad ilma.

Päästlased on juba müdu nädalt platsis, aga ööbikku meitel veel pole kuulda old. Sellevasta suure-maa peel saab selle nädala akaduse sisse jutuvestmisfestival Ööbikuööd, see uladab piregeise seie Saaremaa peele ko ning Talinas saab lauppa öhta isigid sörulassi jutusdamas kuulda. Ning selle jutustamise vestivaali auks vötsim Timmi Hellega mikruhvooni ning istsime kajusäleduste peele üheteisele uskumata lugusid jutustama ning. 

Teisepääva keisi ma Kotke Peetri ning Saima juures ning naad teedsid ka ete müdu entse aa lugu mool könelda. Öhta sai ma veel Vipi Kaupuga kogu ning küsisi taa kääst koo, et ähk on taal möni kummiduselugu könelda. Seebere rääkis Kaupu moole soukse luu, mis ta isi oma silmaga nägi ning körvaga kuules.

No vöta kinni, koes sii töö löpp ning muinasjutu akadus on! Attäh Kaupu, Saima ning Peeter! 

Kotke Peetrit ja Saimat ning kevadist Sörvemaad pildistas Tammeougu Mari. SPS 2022

Souksed luud tulad täna meite ätsid täis Sörvemaalt. 

Et präägast öhta pitkalt valge, on niid umbest paragus aeg oue kääkaatsade sisse piiluma minna. Vaada vörgulehte nurmenukk.ee ning aita nurmenukuteedlastel teedust tiha!


Sörvekeeltsid uudissi tegid sellekorra seltsis Timmi Helle, Tammeougu Mari ning Tammeniidi Margus. Kenad terit teitele!

Back to Top